ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز TABLET Nitisinone 10 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Nitisinone 10 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET

کد دارو (drug code): 87431990

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Nitisinone 10 mg

شکل دارویی (dosage form): TABLET

راه مصرف (route of admin): ORAL

دسته دارو (ATC Code): C08CA06

توضیحات کامل (Full Description): فقط برای بیماران مبتلا به تیروزینمیا (Tyrosinemia type I)

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name): فهرست داروهاي خاص (orphan)

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz