ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز TABLET Oxycodone Hydrochloride 15 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Oxycodone Hydrochloride 15 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET

کد دارو (drug code): 87432087

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Oxycodone Hydrochloride 15 mg

شکل دارویی (dosage form): TABLET

راه مصرف (route of admin): ORAL

دسته دارو (ATC Code): N02AA05

توضیحات کامل (Full Description): الصاق برچسب مربوط به داروهای تحت کنترل ضروری است.

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name): فهرست داروهای با دسترسی خاص

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz