ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز TABLET Potassium Citrate 10 mEq + مشخصات کامل

نحوه مصرف Potassium Citrate 10 mEq به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET

کد دارو (drug code): 87432266

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Potassium Citrate 10 mEq

شکل دارویی (dosage form): TABLET

راه مصرف (route of admin): ORAL

دسته دارو (ATC Code): A12BA02

توضیحات کامل (Full Description): For the dissolution and control of uric acid and cysteine calculi in the urinary tract.

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz