ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز ADHESIVE Prednisolone 5 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Prednisolone 5 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET,ADHESIVE

کد دارو (drug code): 87432308

تاریخ (date): 1392/03/11

نام دارو (drug name): Prednisolone 5 mg

شکل دارویی (dosage form): TABLET,ADHESIVE

راه مصرف (route of admin): BUCCAL

دسته دارو (ATC Code): DO7AA03

توضیحات کامل (Full Description):

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz