ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز TABLET Proguanil 120 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Proguanil 120 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET

کد دارو (drug code): 87432341

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Proguanil 120 mg

شکل دارویی (dosage form): TABLET

راه مصرف (route of admin): ORAL

دسته دارو (ATC Code): P01BB01

توضیحات کامل (Full Description):

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name): فهرست داروهاي با دسترسي خاص. فقط در اختيار معاونت سلامت قرار گيرد


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz