ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز SUSTAINED RELEASE Pyridostigmine Bromide 180 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Pyridostigmine Bromide 180 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET, Sustained Release

کد دارو (drug code): 87432382

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Pyridostigmine Bromide 180 mg

شکل دارویی (dosage form): TABLET, Sustained Release

راه مصرف (route of admin): ORAL

دسته دارو (ATC Code): N07AA02

توضیحات کامل (Full Description):

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz