ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز TABLET Rosuvastatin 40 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Rosuvastatin 40 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET

کد دارو (drug code): 87432475

تاریخ (date): 1392/12/11

نام دارو (drug name): Rosuvastatin 40 mg

شکل دارویی (dosage form): TABLET

راه مصرف (route of admin): ORAL

دسته دارو (ATC Code): C10AA07

توضیحات کامل (Full Description): **(As Calcium)**

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz