ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز TABLET Sapropterin Dihydrochloride 50 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Sapropterin Dihydrochloride 50 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET

کد دارو (drug code): 87432498

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Sapropterin Dihydrochloride 50 mg

شکل دارویی (dosage form): TABLET

راه مصرف (route of admin): ORAL

دسته دارو (ATC Code): _____

توضیحات کامل (Full Description): فقط برای بیماران مبتلا به فنیل کتونوریا (Phenylketonuria) In patients responsive to tetrahydrobiopterin

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name): فهرست داروهاي خاص (orphan)

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz