ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز TABLET Sodium Benzoate 500 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Sodium Benzoate 500 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET

کد دارو (drug code): 87432542

تاریخ (date): 1392/7/22

نام دارو (drug name): Sodium Benzoate 500 mg

شکل دارویی (dosage form): TABLET

راه مصرف (route of admin): ORAL

دسته دارو (ATC Code): ____

توضیحات کامل (Full Description): Rare metabolic conditions for children

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name): فهرست داروهاي خاص (orphan)

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz