ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز TABLET Sodium Phenylbutyrate 500 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Sodium Phenylbutyrate 500 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET

کد دارو (drug code): 87432573

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Sodium Phenylbutyrate 500 mg

شکل دارویی (dosage form): TABLET

راه مصرف (route of admin): ORAL

دسته دارو (ATC Code): A16AX03

توضیحات کامل (Full Description): (Sodium phenylbutyrate: Adjunctive to surgery, radiation therapy, and chemotherapy for primary or recurrent malignant gliome)فقط برای بیماران مبتلا به هیپرآمونمیا (Hyperammonemia)

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name): فهرست داروهاي خاص (orphan)

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz