ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز TABLET Solifenacin Succinate 10 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Solifenacin Succinate 10 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET

کد دارو (drug code): 87432582

تاریخ (date): 1390/3/7

نام دارو (drug name): Solifenacin Succinate 10 mg

شکل دارویی (dosage form): TABLET

راه مصرف (route of admin): ORAL

دسته دارو (ATC Code): G04BD080

توضیحات کامل (Full Description): به شرط تولید در داخل کشور

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz