ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز TABLET Tenofovir disoproxil fumarate 300 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Tenofovir disoproxil fumarate 300 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET

کد دارو (drug code): 87432702

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Tenofovir disoproxil fumarate 300 mg

شکل دارویی (dosage form): TABLET

راه مصرف (route of admin): ORAL

دسته دارو (ATC Code): J05AF07

توضیحات کامل (Full Description): 245 mg Tenofovir disoproxil

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name): فهرست داروهاي با دسترسي خاص. فقط در اختيار معاونت سلامت قرار گيرد

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz