ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز DELAYED RELEASE Valproate Semisodium 500 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Valproate Semisodium 500 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET, DELAYED RELEASE

کد دارو (drug code): 87432865

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Valproate Semisodium 500 mg

شکل دارویی (dosage form): TABLET, DELAYED RELEASE

راه مصرف (route of admin): ORAL

دسته دارو (ATC Code): N03AG01

توضیحات کامل (Full Description): Divalproex Sodium is accepted for labeling Eq with 500 mg Valproic Acid

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz