ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز TABLET Valsartan/Hydrochlorothiazide80/12.5 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Valsartan/Hydrochlorothiazide80/12.5 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET

کد دارو (drug code): 87432885

تاریخ (date): 1392/09/25

نام دارو (drug name): Valsartan/Hydrochlorothiazide80/12.5 mg

شکل دارویی (dosage form): TABLET

راه مصرف (route of admin): ORAL

دسته دارو (ATC Code): C09DA03

توضیحات کامل (Full Description): Valsartan 80 mg+ Hydrochlorothiazide 12.5 mg

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz