ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز TABLET Zolmitriptan 2.5mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Zolmitriptan 2.5mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET

کد دارو (drug code): 87432985

تاریخ (date): 1391/02/07

نام دارو (drug name): Zolmitriptan 2.5mg

شکل دارویی (dosage form): TABLET

راه مصرف (route of admin): ORAL

دسته دارو (ATC Code): N02CC03

توضیحات کامل (Full Description): به شرط تولید درداخل کشور

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz