ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز TAMPON Microfibrillar Collagen Hemostat 14.8 mg/cm3 + مشخصات کامل

نحوه مصرف Microfibrillar Collagen Hemostat 14.8 mg/cm3 به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TAMPON

کد دارو (drug code): 87431860

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Microfibrillar Collagen Hemostat 14.8 mg/cm3

شکل دارویی (dosage form): TAMPON

راه مصرف (route of admin): TOPICAL

دسته دارو (ATC Code): B02BC07

توضیحات کامل (Full Description): **0.15 cm thikness – Registered as ANTEMA**

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz