-

ایران دارو - لیست دارو سایت

Cimetidine  100 mg/ml, 2ml + مشخصات کامل 0

Cimetidine 100 mg/ml, 2ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Cimetidine 100 mg/ml, 2ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION کد دارو (drug code): 87430611 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Cimetidine 100 mg/ml, 2ml شکل دارویی (dosage form): INJECTION راه...

Sodium Chloride  0.45%, 1000ml + مشخصات کامل 0

Sodium Chloride 0.45%, 1000ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Sodium Chloride 0.45%, 1000ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, SOLUTION کد دارو (drug code): 87432554 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Sodium Chloride 0.45%, 1000ml شکل دارویی (dosage form): INJECTION,...

Ringers  1000 ml + مشخصات کامل 0

Ringers 1000 ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Ringers 1000 ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, SOLUTION کد دارو (drug code): 87432444 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Ringers 1000 ml شکل دارویی (dosage form): INJECTION, SOLUTION راه...

Technetium [99mtc]sulfur Colloid   (10-100) mCi  + مشخصات کامل 0

Technetium [99mtc]sulfur Colloid (10-100) mCi + مشخصات کامل

نحوه مصرف Technetium [99mtc]sulfur Colloid (10-100) mCi به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, POWDER, LYOPHILIZED, کد دارو (drug code): 87432689 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Technetium [99mtc]sulfur Colloid (10-100) mCi شکل دارویی...

Technetium [99mtc]mebrofenin   (up to 100) mCi + مشخصات کامل 0

Technetium [99mtc]mebrofenin (up to 100) mCi + مشخصات کامل

نحوه مصرف Technetium [99mtc]mebrofenin (up to 100) mCi به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, POWDER, LYOPHILIZED کد دارو (drug code): 87432676 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Technetium [99mtc]mebrofenin (up to 100) mCi...

Nitrous Oxide    + مشخصات کامل 0

Nitrous Oxide    + مشخصات کامل

نحوه مصرف Nitrous Oxide    به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INHALANT کد دارو (drug code): 87432023 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Nitrous Oxide    شکل دارویی (dosage form): INHALANT راه مصرف (route of admin):...

Isotretinoin  10 mg + مشخصات کامل 0

Isotretinoin 10 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Isotretinoin 10 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CAPSULE کد دارو (drug code): 87431546 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Isotretinoin 10 mg شکل دارویی (dosage form): CAPSULE راه مصرف (route...

Oxycodone Hydrochloride   30 mg + مشخصات کامل 0

Oxycodone Hydrochloride 30 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Oxycodone Hydrochloride 30 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET کد دارو (drug code): 87432089 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Oxycodone Hydrochloride 30 mg شکل دارویی (dosage form): TABLET راه...

Lidocaine  10 mg/dose, 100ml + مشخصات کامل 0

Lidocaine 10 mg/dose, 100ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Lidocaine 10 mg/dose, 100ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SPRAY, SOLUTION کد دارو (drug code): 87431642 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Lidocaine 10 mg/dose, 100ml شکل دارویی (dosage form): SPRAY,...

Memantine Hydrochloride  14 mg + مشخصات کامل 0

Memantine Hydrochloride 14 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Memantine Hydrochloride 14 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CAPSULE,EXTENDED RELEASE کد دارو (drug code): 87431755 تاریخ (date): 1390/1/29 نام دارو (drug name): Memantine Hydrochloride 14 mg شکل دارویی (dosage form):...

ابر برچسب ها : ساخت وبلاگ وردپرس , وبلاگ وردپرس رایگان , ساخت وبلاگ فارسی رایگان , وبلاگدهی وردپرس , وبلاگدهی رایگان وردپرس