-

بایگانی‌ماهانه: دسامبر 2016

Ammonium Hydroxide   + مشخصات کامل 0

Ammonium Hydroxide + مشخصات کامل

نحوه مصرف Ammonium Hydroxide به همراه کلیه مشخصات و توضیحات BULK کد دارو (drug code): 87430197 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Ammonium Hydroxide شکل دارویی (dosage form): BULK راه مصرف (route of admin):...

Triclabendazole   250 mg + مشخصات کامل 0

Triclabendazole 250 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Triclabendazole 250 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET کد دارو (drug code): 87432820 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Triclabendazole 250 mg شکل دارویی (dosage form): TABLET راه مصرف (route...

Estradiol  0.06% + مشخصات کامل 0

Estradiol 0.06% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Estradiol 0.06% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات GEL کد دارو (drug code): 87431057 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Estradiol 0.06% شکل دارویی (dosage form): GEL راه مصرف (route of admin):...

Gaseous Gangrene Antitoxin  + مشخصات کامل 0

Gaseous Gangrene Antitoxin + مشخصات کامل

نحوه مصرف Gaseous Gangrene Antitoxin به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION کد دارو (drug code): 87431247 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Gaseous Gangrene Antitoxin شکل دارویی (dosage form): INJECTION راه مصرف (route...

Didanosine   200 mg + مشخصات کامل 0

Didanosine 200 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Didanosine 200 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CAPSULE کد دارو (drug code): 87430888 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Didanosine 200 mg شکل دارویی (dosage form): CAPSULE راه مصرف (route...

Neostigmine Methylsulfate  2.5 mg/mlL, 5ml + مشخصات کامل 0

Neostigmine Methylsulfate 2.5 mg/mlL, 5ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Neostigmine Methylsulfate 2.5 mg/mlL, 5ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION کد دارو (drug code): 87431956 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Neostigmine Methylsulfate 2.5 mg/mlL, 5ml شکل دارویی (dosage form):...

Iodixanol  320 mgI/ml + مشخصات کامل 0

Iodixanol 320 mgI/ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Iodixanol 320 mgI/ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION کد دارو (drug code): 87431478 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Iodixanol 320 mgI/ml شکل دارویی (dosage form): INJECTION راه مصرف (route...

Metformin HCL/Glibenclamide  500 mg/2.5 mg + مشخصات کامل 0

Metformin HCL/Glibenclamide 500 mg/2.5 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Metformin HCL/Glibenclamide 500 mg/2.5 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET کد دارو (drug code): 87431788 تاریخ (date): 1389/6/29 نام دارو (drug name): Metformin HCL/Glibenclamide 500 mg/2.5 mg شکل دارویی (dosage...

Nalidixic Acid  60 mg/ml + مشخصات کامل 0

Nalidixic Acid 60 mg/ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Nalidixic Acid 60 mg/ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SUSPENSION کد دارو (drug code): 87431931 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Nalidixic Acid 60 mg/ml شکل دارویی (dosage form): SUSPENSION راه...

Calcitonin  100 IU/ml + مشخصات کامل 0

Calcitonin 100 IU/ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Calcitonin 100 IU/ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION کد دارو (drug code): 87430460 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Calcitonin 100 IU/ml شکل دارویی (dosage form): INJECTION راه مصرف (route...

 

ابر برچسب ها : ریپورتاژ آگهی , خرید رپورتاژ آگهی , رپورتاژ آگهی ارزان , رپورتاژ قوی , خرید رپورتاژ , رپورتاژ ارزان , تبلیغات متنی ارزان , تبلیغات ارزان اینترنتی , تبلیغات بنری ارزان