-

بایگانی‌ماهانه: ژانویه 2017

Acetaminophen  100 mg/ml + مشخصات کامل 0

Acetaminophen 100 mg/ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Acetaminophen 100 mg/ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SUSPENSION کد دارو (drug code): 87430038 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Acetaminophen 100 mg/ml شکل دارویی (dosage form): SUSPENSION راه مصرف (route...

Ampicillin/Sulbactam   2 g /1 g ( 3g) + مشخصات کامل 0

Ampicillin/Sulbactam 2 g /1 g ( 3g) + مشخصات کامل

نحوه مصرف Ampicillin/Sulbactam 2 g /1 g ( 3g) به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, POWDER کد دارو (drug code): 87430220 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Ampicillin/Sulbactam 2 g /1 g (...

Thioridazine Hydrochloride   100 mg + مشخصات کامل 0

Thioridazine Hydrochloride 100 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Thioridazine Hydrochloride 100 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET کد دارو (drug code): 87432748 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Thioridazine Hydrochloride 100 mg شکل دارویی (dosage form): TABLET راه...

Risperidone  3 mg + مشخصات کامل 0

Risperidone 3 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Risperidone 3 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET کد دارو (drug code): 87432451 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Risperidone 3 mg شکل دارویی (dosage form): TABLET راه مصرف (route...

Water  5 ml + مشخصات کامل 0

Water 5 ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Water 5 ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION کد دارو (drug code): 87432961 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Water 5 ml شکل دارویی (dosage form): INJECTION راه مصرف (route...

ASA (Acetylsalicylic Acid)  325 mg* + مشخصات کامل 0

ASA (Acetylsalicylic Acid) 325 mg* + مشخصات کامل

نحوه مصرف ASA (Acetylsalicylic Acid) 325 mg* به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET, EFFERVESCENT کد دارو (drug code): 87430278 تاریخ (date): نام دارو (drug name): ASA (Acetylsalicylic Acid) 325 mg* شکل دارویی (dosage...

Penicillin V Benzathine  400,000 IU/5ml + مشخصات کامل 0

Penicillin V Benzathine 400,000 IU/5ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Penicillin V Benzathine 400,000 IU/5ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات POWDER, FOR SUSPENSION کد دارو (drug code): 87432154 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Penicillin V Benzathine 400,000 IU/5ml شکل دارویی...

Phosphate, Potassium Monobasic   + مشخصات کامل 0

Phosphate, Potassium Monobasic + مشخصات کامل

نحوه مصرف Phosphate, Potassium Monobasic به همراه کلیه مشخصات و توضیحات BULK کد دارو (drug code): 87432206 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Phosphate, Potassium Monobasic شکل دارویی (dosage form): BULK راه مصرف (route...

Mycophenolate Mofetil  250 mg + مشخصات کامل 0

Mycophenolate Mofetil 250 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Mycophenolate Mofetil 250 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CAPSULE کد دارو (drug code): 87431924 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Mycophenolate Mofetil 250 mg شکل دارویی (dosage form): CAPSULE راه...

Hydroxyzine Hydrochloride   10 mg/5ml + مشخصات کامل 0

Hydroxyzine Hydrochloride 10 mg/5ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Hydroxyzine Hydrochloride 10 mg/5ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SYRUP کد دارو (drug code): 87431369 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Hydroxyzine Hydrochloride 10 mg/5ml شکل دارویی (dosage form): SYRUP راه...

 

ابر برچسب ها : ریپورتاژ آگهی , خرید رپورتاژ آگهی , رپورتاژ آگهی ارزان , رپورتاژ قوی , خرید رپورتاژ , رپورتاژ ارزان , تبلیغات متنی ارزان , تبلیغات ارزان اینترنتی , تبلیغات بنری ارزان