-

بایگانی‌ماهانه: ژانویه 2017

Iopromide  300 mgI/ml, 50ml + مشخصات کامل 0

Iopromide 300 mgI/ml, 50ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Iopromide 300 mgI/ml, 50ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION کد دارو (drug code): 87431508 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Iopromide 300 mgI/ml, 50ml شکل دارویی (dosage form): INJECTION راه...

Bortezomib   3.5mg + مشخصات کامل 0

Bortezomib 3.5mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Bortezomib 3.5mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, POWDER, LYOPHILIZED کد دارو (drug code): 87430399 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Bortezomib 3.5mg شکل دارویی (dosage form): INJECTION, POWDER, LYOPHILIZED راه...

Mometasone Furoate 400 mcg + مشخصات کامل 0

Mometasone Furoate 400 mcg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Mometasone Furoate 400 mcg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات POWDER, INHALATION کد دارو (drug code): 87431902 تاریخ (date): 1392/5/29 نام دارو (drug name): Mometasone Furoate 400 mcg شکل دارویی (dosage form):...

Ciprofloxacin  500 mg + مشخصات کامل 0

Ciprofloxacin 500 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Ciprofloxacin 500 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET کد دارو (drug code): 87430624 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Ciprofloxacin 500 mg شکل دارویی (dosage form): TABLET راه مصرف (route...

Haloperidol  5 mg/ml + مشخصات کامل 0

Haloperidol 5 mg/ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Haloperidol 5 mg/ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION کد دارو (drug code): 87431313 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Haloperidol 5 mg/ml شکل دارویی (dosage form): INJECTION راه مصرف (route...

Varicella-Zoster Vaccine  + مشخصات کامل 0

Varicella-Zoster Vaccine + مشخصات کامل

نحوه مصرف Varicella-Zoster Vaccine به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION کد دارو (drug code): 87432894 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Varicella-Zoster Vaccine شکل دارویی (dosage form): INJECTION راه مصرف (route of admin):...

Levonorgestrel  750 mcg + مشخصات کامل 0

Levonorgestrel 750 mcg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Levonorgestrel 750 mcg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET کد دارو (drug code): 87431635 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Levonorgestrel 750 mcg شکل دارویی (dosage form): TABLET راه مصرف (route...

Dextrose/ Ehthanol  5/5%, 1000ml + مشخصات کامل 0

Dextrose/ Ehthanol 5/5%, 1000ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Dextrose/ Ehthanol 5/5%, 1000ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, SOLUTION کد دارو (drug code): 87430851 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Dextrose/ Ehthanol 5/5%, 1000ml شکل دارویی (dosage form): INJECTION,...

Tacrolimus  0.1% + مشخصات کامل 0

Tacrolimus 0.1% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Tacrolimus 0.1% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات Ointment کد دارو (drug code): 87432650 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Tacrolimus 0.1% شکل دارویی (dosage form): Ointment راه مصرف (route of admin):...

Natalizumab 20 mg/ ml + مشخصات کامل 0

Natalizumab 20 mg/ ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Natalizumab 20 mg/ ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, SOLUTION,CONCENTRATE کد دارو (drug code): 87431949 تاریخ (date): 1390/07/05 نام دارو (drug name): Natalizumab 20 mg/ ml شکل دارویی (dosage form):...

ابر برچسب ها : ساخت وبلاگ وردپرس , وبلاگ وردپرس رایگان , ساخت وبلاگ فارسی رایگان , وبلاگدهی وردپرس , وبلاگدهی رایگان وردپرس