-

بایگانی‌ماهانه: مارس 2017

Cycloserine  250 mg + مشخصات کامل 0

Cycloserine 250 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Cycloserine 250 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET کد دارو (drug code): 87430762 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Cycloserine 250 mg شکل دارویی (dosage form): TABLET راه مصرف (route...

Levodopa/ Carbidopa/ Entacapon 75/ 18.75/ 200 mg + مشخصات کامل 0

Levodopa/ Carbidopa/ Entacapon 75/ 18.75/ 200 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Levodopa/ Carbidopa/ Entacapon 75/ 18.75/ 200 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET کد دارو (drug code): 87431615 تاریخ (date): 1389/8/24 نام دارو (drug name): Levodopa/ Carbidopa/ Entacapon 75/ 18.75/ 200...

Insulin Glargine  100 IU/ml, 3ml + مشخصات کامل 0

Insulin Glargine 100 IU/ml, 3ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Insulin Glargine 100 IU/ml, 3ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION کد دارو (drug code): 87431446 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Insulin Glargine 100 IU/ml, 3ml شکل دارویی (dosage form):...

Temozolomide 20 mg + مشخصات کامل 0

Temozolomide 20 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Temozolomide 20 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CAPSULE کد دارو (drug code): 87432696 تاریخ (date): 1389/10/25 نام دارو (drug name): Temozolomide 20 mg شکل دارویی (dosage form): CAPSULE راه مصرف...

Estradiol Hemihydrate  50 mcg/24h + مشخصات کامل 0

Estradiol Hemihydrate 50 mcg/24h + مشخصات کامل

نحوه مصرف Estradiol Hemihydrate 50 mcg/24h به همراه کلیه مشخصات و توضیحات PATCH, EXTENDED RELEASE کد دارو (drug code): 87431066 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Estradiol Hemihydrate 50 mcg/24h شکل دارویی (dosage form):...

Carvedilol  6.25 mg + مشخصات کامل 0

Carvedilol 6.25 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Carvedilol 6.25 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET کد دارو (drug code): 87430508 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Carvedilol 6.25 mg شکل دارویی (dosage form): TABLET راه مصرف (route...

Low Sodium Salt  5 g/sachet + مشخصات کامل 0

Low Sodium Salt 5 g/sachet + مشخصات کامل

نحوه مصرف Low Sodium Salt 5 g/sachet به همراه کلیه مشخصات و توضیحات POWDER کد دارو (drug code): 87431701 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Low Sodium Salt 5 g/sachet شکل دارویی (dosage form):...

Risperidone  2 mg + مشخصات کامل 0

Risperidone 2 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Risperidone 2 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET کد دارو (drug code): 87432450 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Risperidone 2 mg شکل دارویی (dosage form): TABLET راه مصرف (route...

Furosemide  40 mg + مشخصات کامل 0

Furosemide 40 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Furosemide 40 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET کد دارو (drug code): 87431222 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Furosemide 40 mg شکل دارویی (dosage form): TABLET راه مصرف (route...

Ethiodized Oil  + مشخصات کامل 0

Ethiodized Oil + مشخصات کامل

نحوه مصرف Ethiodized Oil به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION کد دارو (drug code): 87431085 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Ethiodized Oil شکل دارویی (dosage form): INJECTION راه مصرف (route of admin):...

 

ابر برچسب ها : ریپورتاژ آگهی , خرید رپورتاژ آگهی , رپورتاژ آگهی ارزان , رپورتاژ قوی , خرید رپورتاژ , رپورتاژ ارزان , تبلیغات متنی ارزان , تبلیغات ارزان اینترنتی , تبلیغات بنری ارزان