-

بایگانی‌ماهانه: آوریل 2017

Aciclovir  250 mg + مشخصات کامل 0

Aciclovir 250 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Aciclovir 250 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, POWDER, LYOPHILIZED کد دارو (drug code): 87430075 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Aciclovir 250 mg شکل دارویی (dosage form): INJECTION, POWDER,...

Ethambutol Hydrochloride  400 mg + مشخصات کامل 0

Ethambutol Hydrochloride 400 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Ethambutol Hydrochloride 400 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET کد دارو (drug code): 87431076 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Ethambutol Hydrochloride 400 mg شکل دارویی (dosage form): TABLET راه...

Betamethasone  0.1% + مشخصات کامل 0

Betamethasone 0.1% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Betamethasone 0.1% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات OINTMENT کد دارو (drug code): 87430368 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Betamethasone 0.1% شکل دارویی (dosage form): OINTMENT راه مصرف (route of admin):...

Sapropterin Dihydrochloride  50 mg + مشخصات کامل 0

Sapropterin Dihydrochloride 50 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Sapropterin Dihydrochloride 50 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET کد دارو (drug code): 87432498 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Sapropterin Dihydrochloride 50 mg شکل دارویی (dosage form): TABLET راه...

Lamotrigine  50 mg + مشخصات کامل 0

Lamotrigine 50 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Lamotrigine 50 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET کد دارو (drug code): 87431581 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Lamotrigine 50 mg شکل دارویی (dosage form): TABLET راه مصرف (route...

Octreotide (As Acetate) 100 mcg/ml + مشخصات کامل 0

Octreotide (As Acetate) 100 mcg/ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Octreotide (As Acetate) 100 mcg/ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION کد دارو (drug code): 87432035 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Octreotide (As Acetate) 100 mcg/ml شکل دارویی (dosage form):...

Iohexol  350 mgI/ml, 100ml + مشخصات کامل 0

Iohexol 350 mgI/ml, 100ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Iohexol 350 mgI/ml, 100ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION کد دارو (drug code): 87431490 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Iohexol 350 mgI/ml, 100ml شکل دارویی (dosage form): INJECTION راه...

Alglucosidase Alfa 50 mg + مشخصات کامل 0

Alglucosidase Alfa 50 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Alglucosidase Alfa 50 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, POWDER کد دارو (drug code): 87430129 تاریخ (date): 1390/07/05 نام دارو (drug name): Alglucosidase Alfa 50 mg شکل دارویی (dosage form):...

Diltiazem Hydrochloride   120 mg + مشخصات کامل 0

Diltiazem Hydrochloride 120 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Diltiazem Hydrochloride 120 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CAPSULE, EXTENDED RELEASE کد دارو (drug code): 87430906 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Diltiazem Hydrochloride 120 mg شکل دارویی (dosage form):...

Echothiophate Iodide  0.06% + مشخصات کامل 0

Echothiophate Iodide 0.06% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Echothiophate Iodide 0.06% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات DROPS, SOLUTION کد دارو (drug code): 87430975 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Echothiophate Iodide 0.06% شکل دارویی (dosage form): DROPS, SOLUTION راه...

ابر برچسب ها : ساخت وبلاگ وردپرس , وبلاگ وردپرس رایگان , ساخت وبلاگ فارسی رایگان , وبلاگدهی وردپرس , وبلاگدهی رایگان وردپرس