-

بایگانی‌ماهانه: آوریل 2017

Progesterone  400 mg + مشخصات کامل 0

Progesterone 400 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Progesterone 400 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SUPPOSITORY کد دارو (drug code): 87432337 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Progesterone 400 mg شکل دارویی (dosage form): SUPPOSITORY راه مصرف (route...

Prednisolone  5 mg + مشخصات کامل 0

Prednisolone 5 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Prednisolone 5 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET کد دارو (drug code): 87432307 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Prednisolone 5 mg شکل دارویی (dosage form): TABLET راه مصرف (route...

Trifluoperazine  5 mg + مشخصات کامل 0

Trifluoperazine 5 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Trifluoperazine 5 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET کد دارو (drug code): 87432826 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Trifluoperazine 5 mg شکل دارویی (dosage form): TABLET راه مصرف (route...

Ephedrine Hydrochloride   20 mg + مشخصات کامل 0

Ephedrine Hydrochloride 20 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Ephedrine Hydrochloride 20 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET کد دارو (drug code): 87431002 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Ephedrine Hydrochloride 20 mg شکل دارویی (dosage form): TABLET راه...

Co-amoxiclav  500/125 mg + مشخصات کامل 0

Co-amoxiclav 500/125 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Co-amoxiclav 500/125 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET, DISPERSIBLE کد دارو (drug code): 87430718 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Co-amoxiclav 500/125 mg شکل دارویی (dosage form): TABLET, DISPERSIBLE راه...

Progesterone 100 mg + مشخصات کامل 0

Progesterone 100 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Progesterone 100 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET کد دارو (drug code): 87432339 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Progesterone 100 mg شکل دارویی (dosage form): TABLET راه مصرف (route...

Ceftriaxone  2 g + مشخصات کامل 0

Ceftriaxone 2 g + مشخصات کامل

نحوه مصرف Ceftriaxone 2 g به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, POWDER کد دارو (drug code): 87430543 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Ceftriaxone 2 g شکل دارویی (dosage form): INJECTION, POWDER راه...

Iohexol  300 mgI/ml, 200ml + مشخصات کامل 0

Iohexol 300 mgI/ml, 200ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Iohexol 300 mgI/ml, 200ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION کد دارو (drug code): 87431487 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Iohexol 300 mgI/ml, 200ml شکل دارویی (dosage form): INJECTION راه...

Isosorbide Mononitrate  50 mg + مشخصات کامل 0

Isosorbide Mononitrate 50 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Isosorbide Mononitrate 50 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CAPSULE, EXTENDED RELEASE کد دارو (drug code): 87431543 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Isosorbide Mononitrate 50 mg شکل دارویی (dosage form):...

Iodoquinol  210 mg + مشخصات کامل 0

Iodoquinol 210 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Iodoquinol 210 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET کد دارو (drug code): 87431479 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Iodoquinol 210 mg شکل دارویی (dosage form): TABLET راه مصرف (route...

 

ابر برچسب ها : ریپورتاژ آگهی , خرید رپورتاژ آگهی , رپورتاژ آگهی ارزان , رپورتاژ قوی , خرید رپورتاژ , رپورتاژ ارزان , تبلیغات متنی ارزان , تبلیغات ارزان اینترنتی , تبلیغات بنری ارزان