ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

Prednisolone 5 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Prednisolone 5 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET,ADHESIVE کد دارو (drug code): 87432308 تاریخ (date): 1392/03/11 نام دارو (drug name): P..

ادامه مطلب