-

دسته: CAPSULE

Hematinic  + مشخصات کامل 0

Hematinic + مشخصات کامل

نحوه مصرف Hematinic به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CAPSULE کد دارو (drug code): 87431319 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Hematinic شکل دارویی (dosage form): CAPSULE راه مصرف (route of admin): ORAL دسته...

Acetaminophen/Caffeine / Ibuprofen 325/ 40/200 mg + مشخصات کامل 0

Acetaminophen/Caffeine / Ibuprofen 325/ 40/200 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Acetaminophen/Caffeine / Ibuprofen 325/ 40/200 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CAPSULE, SOFT GEL کد دارو (drug code): 87430060 تاریخ (date): 1390/07/04 نام دارو (drug name): Acetaminophen/Caffeine / Ibuprofen 325/ 40/200...

Esomeprazole  20 mg + مشخصات کامل 0

Esomeprazole 20 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Esomeprazole 20 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CAPSULE, DELAYED RELEASE کد دارو (drug code): 87431053 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Esomeprazole 20 mg شکل دارویی (dosage form): CAPSULE, DELAYED...

Clofazimine  50 mg + مشخصات کامل 0

Clofazimine 50 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Clofazimine 50 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CAPSULE کد دارو (drug code): 87430674 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Clofazimine 50 mg شکل دارویی (dosage form): CAPSULE راه مصرف (route...

Mefenamic Acid  250 mg + مشخصات کامل 0

Mefenamic Acid 250 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Mefenamic Acid 250 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CAPSULE کد دارو (drug code): 87431730 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Mefenamic Acid 250 mg شکل دارویی (dosage form): CAPSULE راه...

Cefalexin  500 mg + مشخصات کامل 0

Cefalexin 500 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Cefalexin 500 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CAPSULE کد دارو (drug code): 87430518 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Cefalexin 500 mg شکل دارویی (dosage form): CAPSULE راه مصرف (route...

Ranitidine  300 mg + مشخصات کامل 0

Ranitidine 300 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Ranitidine 300 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CAPSULE, GELATIN COATED کد دارو (drug code): 87432414 تاریخ (date): 1389/8/24 نام دارو (drug name): Ranitidine 300 mg شکل دارویی (dosage form): CAPSULE,...

Cefalexin  250 mg + مشخصات کامل 0

Cefalexin 250 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Cefalexin 250 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CAPSULE کد دارو (drug code): 87430514 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Cefalexin 250 mg شکل دارویی (dosage form): CAPSULE راه مصرف (route...

Diazoxide  100 mg + مشخصات کامل 0

Diazoxide 100 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Diazoxide 100 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CAPSULE کد دارو (drug code): 87430868 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Diazoxide 100 mg شکل دارویی (dosage form): CAPSULE راه مصرف (route...

Amoxicillin  250 mg + مشخصات کامل 0

Amoxicillin 250 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Amoxicillin 250 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CAPSULE کد دارو (drug code): 87430204 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Amoxicillin 250 mg شکل دارویی (dosage form): CAPSULE راه مصرف (route...

 

ابر برچسب ها : ریپورتاژ آگهی , خرید رپورتاژ آگهی , رپورتاژ آگهی ارزان , رپورتاژ قوی , خرید رپورتاژ , رپورتاژ ارزان , تبلیغات متنی ارزان , تبلیغات ارزان اینترنتی , تبلیغات بنری ارزان