-

دسته: CAPSULE

Isotretinoin  10 mg + مشخصات کامل 0

Isotretinoin 10 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Isotretinoin 10 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CAPSULE کد دارو (drug code): 87431546 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Isotretinoin 10 mg شکل دارویی (dosage form): CAPSULE راه مصرف (route...

Memantine Hydrochloride  14 mg + مشخصات کامل 0

Memantine Hydrochloride 14 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Memantine Hydrochloride 14 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CAPSULE,EXTENDED RELEASE کد دارو (drug code): 87431755 تاریخ (date): 1390/1/29 نام دارو (drug name): Memantine Hydrochloride 14 mg شکل دارویی (dosage form):...

Thalidomide 100 mg + مشخصات کامل 0

Thalidomide 100 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Thalidomide 100 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CAPSULE کد دارو (drug code): 87432729 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Thalidomide 100 mg شکل دارویی (dosage form): CAPSULE راه مصرف (route...

Prednimustine  10 mg + مشخصات کامل 0

Prednimustine 10 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Prednimustine 10 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CAPSULE کد دارو (drug code): 87432300 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Prednimustine 10 mg شکل دارویی (dosage form): CAPSULE راه مصرف (route...

Betacarotene  30 mg + مشخصات کامل 0

Betacarotene 30 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Betacarotene 30 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CAPSULE کد دارو (drug code): 87430360 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Betacarotene 30 mg شکل دارویی (dosage form): CAPSULE راه مصرف (route...

Ciclosporin  100 mg + مشخصات کامل 0

Ciclosporin 100 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Ciclosporin 100 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CAPSULE کد دارو (drug code): 87430604 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Ciclosporin 100 mg شکل دارویی (dosage form): CAPSULE راه مصرف (route...

Pregabalin  200 mg + مشخصات کامل 0

Pregabalin 200 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Pregabalin 200 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات Capsule کد دارو (drug code): 87432317 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Pregabalin 200 mg شکل دارویی (dosage form): Capsule راه مصرف (route...

Aprepitant  80 mg + مشخصات کامل 0

Aprepitant 80 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Aprepitant 80 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CAPSULE کد دارو (drug code): 87430247 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Aprepitant 80 mg شکل دارویی (dosage form): CAPSULE راه مصرف (route...

Indomethacin  75 mg + مشخصات کامل 0

Indomethacin 75 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Indomethacin 75 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CAPSULE, EXTENDED RELEASE کد دارو (drug code): 87431432 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Indomethacin 75 mg شکل دارویی (dosage form): CAPSULE, EXTENDED...

Iodide [131i] Sodium   16 micCi  + مشخصات کامل 0

Iodide [131i] Sodium 16 micCi + مشخصات کامل

نحوه مصرف Iodide [131i] Sodium 16 micCi به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CAPSULE کد دارو (drug code): 87431469 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Iodide [131i] Sodium 16 micCi شکل دارویی (dosage form):...

ابر برچسب ها : ساخت وبلاگ وردپرس , وبلاگ وردپرس رایگان , ساخت وبلاگ فارسی رایگان , وبلاگدهی وردپرس , وبلاگدهی رایگان وردپرس