-

دسته: CAPSULE

Rifabutin   150 mg + مشخصات کامل 0

Rifabutin 150 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Rifabutin 150 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CAPSULE کد دارو (drug code): 87432432 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Rifabutin 150 mg شکل دارویی (dosage form): CAPSULE راه مصرف (route...

Zonisamide  25 mg + مشخصات کامل 0

Zonisamide 25 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Zonisamide 25 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CAPSULE کد دارو (drug code): 87432991 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Zonisamide 25 mg شکل دارویی (dosage form): CAPSULE راه مصرف (route...

Nitisinone  5 mg + مشخصات کامل 0

Nitisinone 5 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Nitisinone 5 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CAPSULE کد دارو (drug code): 87431993 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Nitisinone 5 mg شکل دارویی (dosage form): CAPSULE راه مصرف (route...

Pseudoephedrine Hydrochloride  30 mg + مشخصات کامل 0

Pseudoephedrine Hydrochloride 30 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Pseudoephedrine Hydrochloride 30 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CAPSULE, GELATIN COATED کد دارو (drug code): 87432376 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Pseudoephedrine Hydrochloride 30 mg شکل دارویی (dosage form):...

Typhoid Vaccine  + مشخصات کامل 0

Typhoid Vaccine + مشخصات کامل

نحوه مصرف Typhoid Vaccine به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CAPSULE, DELAYED RELEASE کد دارو (drug code): 87432847 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Typhoid Vaccine شکل دارویی (dosage form): CAPSULE, DELAYED RELEASE راه...

Hexamethylmelamine  100 mg + مشخصات کامل 0

Hexamethylmelamine 100 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Hexamethylmelamine 100 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CAPSULE کد دارو (drug code): 87431335 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Hexamethylmelamine 100 mg شکل دارویی (dosage form): CAPSULE راه مصرف (route...

Pantoprazole  20 mg + مشخصات کامل 0

Pantoprazole 20 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Pantoprazole 20 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CAPSULE, DELAYED RELEASE کد دارو (drug code): 87432117 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Pantoprazole 20 mg شکل دارویی (dosage form): CAPSULE, DELAYED...

Phenytoin Sodium  50 mg + مشخصات کامل 0

Phenytoin Sodium 50 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Phenytoin Sodium 50 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CAPSULE کد دارو (drug code): 87432200 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Phenytoin Sodium 50 mg شکل دارویی (dosage form): CAPSULE راه...

Calcitriol  0.25 mcg + مشخصات کامل 0

Calcitriol 0.25 mcg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Calcitriol 0.25 mcg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CAPSULE کد دارو (drug code): 87430465 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Calcitriol 0.25 mcg شکل دارویی (dosage form): CAPSULE راه مصرف (route...

Omeprazole  20 mg + مشخصات کامل 0

Omeprazole 20 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Omeprazole 20 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CAPSULE, DELAYED RELEASE PELLETS کد دارو (drug code): 87432054 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Omeprazole 20 mg شکل دارویی (dosage form): CAPSULE,...

ابر برچسب ها : ساخت وبلاگ وردپرس , وبلاگ وردپرس رایگان , ساخت وبلاگ فارسی رایگان , وبلاگدهی وردپرس , وبلاگدهی رایگان وردپرس