-

دسته: CHEWABLE

Aluminium Hydroxide  300 mg + مشخصات کامل 0

Aluminium Hydroxide 300 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Aluminium Hydroxide 300 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET, CHEWABLE کد دارو (drug code): 87430139 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Aluminium Hydroxide 300 mg شکل دارویی (dosage form): TABLET,...

Famotidine/Calcium Carbonate/Magnesium Hydroxide 10 mg/800 mg/165 mg + مشخصات کامل 0

Famotidine/Calcium Carbonate/Magnesium Hydroxide 10 mg/800 mg/165 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Famotidine/Calcium Carbonate/Magnesium Hydroxide 10 mg/800 mg/165 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET, CHEWABLE کد دارو (drug code): 87431118 تاریخ (date): 1389/10/25 نام دارو (drug name): Famotidine/Calcium Carbonate/Magnesium Hydroxide 10 mg/800...

ASA (Acetylsalicylic Acid)   100 mg* + مشخصات کامل 0

ASA (Acetylsalicylic Acid) 100 mg* + مشخصات کامل

نحوه مصرف ASA (Acetylsalicylic Acid) 100 mg* به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET, CHEWABLE کد دارو (drug code): 87430273 تاریخ (date): نام دارو (drug name): ASA (Acetylsalicylic Acid) 100 mg* شکل دارویی (dosage...

Niclosamide   500 mg + مشخصات کامل 0

Niclosamide 500 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Niclosamide 500 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET, CHEWABLE کد دارو (drug code): 87431963 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Niclosamide 500 mg شکل دارویی (dosage form): TABLET, CHEWABLE راه...

Thiabendazole   500 mg + مشخصات کامل 0

Thiabendazole 500 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Thiabendazole 500 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET, CHEWABLE کد دارو (drug code): 87432738 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Thiabendazole 500 mg شکل دارویی (dosage form): TABLET, CHEWABLE راه...

L-Carnitine   1 g  + مشخصات کامل 0

L-Carnitine 1 g + مشخصات کامل

نحوه مصرف L-Carnitine 1 g به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET, CHEWABLE کد دارو (drug code): 87431589 تاریخ (date): نام دارو (drug name): L-Carnitine 1 g شکل دارویی (dosage form): TABLET, CHEWABLE راه...

Montelukast   5 mg + مشخصات کامل 0

Montelukast 5 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Montelukast 5 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET, CHEWABLE کد دارو (drug code): 87431909 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Montelukast 5 mg شکل دارویی (dosage form): TABLET, CHEWABLE راه...

Albendazole   200 mg + مشخصات کامل 0

Albendazole 200 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Albendazole 200 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET, CHEWABLE کد دارو (drug code): 87430109 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Albendazole 200 mg شکل دارویی (dosage form): TABLET, CHEWABLE راه...

Albendazole   400 mg + مشخصات کامل 0

Albendazole 400 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Albendazole 400 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET, CHEWABLE کد دارو (drug code): 87430111 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Albendazole 400 mg شکل دارویی (dosage form): TABLET, CHEWABLE راه...

Vitamin A   25,000 U + مشخصات کامل 0

Vitamin A 25,000 U + مشخصات کامل

نحوه مصرف Vitamin A 25,000 U به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET, CHEWABLE کد دارو (drug code): 87432919 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Vitamin A 25,000 U شکل دارویی (dosage form): TABLET,...

 

ابر برچسب ها : ریپورتاژ آگهی , خرید رپورتاژ آگهی , رپورتاژ آگهی ارزان , رپورتاژ قوی , خرید رپورتاژ , رپورتاژ ارزان , تبلیغات متنی ارزان , تبلیغات ارزان اینترنتی , تبلیغات بنری ارزان