-

دسته: CHEWABLE

Albendazole   200 mg + مشخصات کامل 0

Albendazole 200 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Albendazole 200 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET, CHEWABLE کد دارو (drug code): 87430109 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Albendazole 200 mg شکل دارویی (dosage form): TABLET, CHEWABLE راه...

Albendazole   400 mg + مشخصات کامل 0

Albendazole 400 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Albendazole 400 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET, CHEWABLE کد دارو (drug code): 87430111 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Albendazole 400 mg شکل دارویی (dosage form): TABLET, CHEWABLE راه...

Vitamin A   25,000 U + مشخصات کامل 0

Vitamin A 25,000 U + مشخصات کامل

نحوه مصرف Vitamin A 25,000 U به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET, CHEWABLE کد دارو (drug code): 87432919 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Vitamin A 25,000 U شکل دارویی (dosage form): TABLET,...

Aluminium/Magnesium/Simethicone    + مشخصات کامل 0

Aluminium/Magnesium/Simethicone + مشخصات کامل

نحوه مصرف Aluminium/Magnesium/Simethicone به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET, CHEWABLE کد دارو (drug code): 87430146 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Aluminium/Magnesium/Simethicone شکل دارویی (dosage form): TABLET, CHEWABLE راه مصرف (route of admin):...

Amoxicillin    250 mg + مشخصات کامل 0

Amoxicillin 250 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Amoxicillin 250 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET, CHEWABLE کد دارو (drug code): 87430200 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Amoxicillin 250 mg شکل دارویی (dosage form): TABLET, CHEWABLE راه...

Aluminium/Magnesium  200/200 mg + مشخصات کامل 0

Aluminium/Magnesium 200/200 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Aluminium/Magnesium 200/200 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET, CHEWABLE کد دارو (drug code): 87430141 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Aluminium/Magnesium 200/200 mg شکل دارویی (dosage form): TABLET, CHEWABLE راه...

ابر برچسب ها : ساخت وبلاگ وردپرس , وبلاگ وردپرس رایگان , ساخت وبلاگ فارسی رایگان , وبلاگدهی وردپرس , وبلاگدهی رایگان وردپرس