ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

Alemtuzumab 30 mg/ ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Alemtuzumab 30 mg/ ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات Concentrate for Intravenous Infusion کد دارو (drug code): 87430120 تاریخ (date): نام دار..

ادامه مطلب