-

دسته: CREAM

Clotrimazole  1% + مشخصات کامل 0

Clotrimazole 1% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Clotrimazole 1% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CREAM کد دارو (drug code): 87430687 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Clotrimazole 1% شکل دارویی (dosage form): CREAM راه مصرف (route of admin):...

Pimecrolimus  1% , 30g + مشخصات کامل 0

Pimecrolimus 1% , 30g + مشخصات کامل

نحوه مصرف Pimecrolimus 1% , 30g به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CREAM کد دارو (drug code): 87432221 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Pimecrolimus 1% , 30g شکل دارویی (dosage form): CREAM راه...

Clindamycin  2% + مشخصات کامل 0

Clindamycin 2% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Clindamycin 2% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CREAM کد دارو (drug code): 87430659 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Clindamycin 2% شکل دارویی (dosage form): CREAM راه مصرف (route of admin):...

Dexpanthenol  5% + مشخصات کامل 0

Dexpanthenol 5% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Dexpanthenol 5% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CREAM کد دارو (drug code): 87430825 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Dexpanthenol 5% شکل دارویی (dosage form): CREAM راه مصرف (route of admin):...

Monobenzone  20% + مشخصات کامل 0

Monobenzone 20% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Monobenzone 20% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CREAM کد دارو (drug code): 87431906 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Monobenzone 20% شکل دارویی (dosage form): CREAM راه مصرف (route of admin):...

Urea  More than 30% + مشخصات کامل 0

Urea More than 30% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Urea More than 30% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CREAM کد دارو (drug code): 87432849 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Urea More than 30% شکل دارویی (dosage form): CREAM راه...

Terbinafine Hydrochloride  1% + مشخصات کامل 0

Terbinafine Hydrochloride 1% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Terbinafine Hydrochloride 1% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CREAM کد دارو (drug code): 87432708 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Terbinafine Hydrochloride 1% شکل دارویی (dosage form): CREAM راه مصرف (route...

Permethrin  1% + مشخصات کامل 0

Permethrin 1% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Permethrin 1% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CREAM کد دارو (drug code): 87432168 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Permethrin 1% شکل دارویی (dosage form): CREAM راه مصرف (route of admin):...

Desonide  0.05% + مشخصات کامل 0

Desonide 0.05% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Desonide 0.05% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CREAM کد دارو (drug code): 87430816 تاریخ (date): 1389/10/25 نام دارو (drug name): Desonide 0.05% شکل دارویی (dosage form): CREAM راه مصرف (route of...

Azelaic Acid  20% + مشخصات کامل 0

Azelaic Acid 20% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Azelaic Acid 20% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CREAM کد دارو (drug code): 87430312 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Azelaic Acid 20% شکل دارویی (dosage form): CREAM راه مصرف (route...

 

ابر برچسب ها : ریپورتاژ آگهی , خرید رپورتاژ آگهی , رپورتاژ آگهی ارزان , رپورتاژ قوی , خرید رپورتاژ , رپورتاژ ارزان , تبلیغات متنی ارزان , تبلیغات ارزان اینترنتی , تبلیغات بنری ارزان