-

دسته: DELAYED RELEASE

Deferiprone  500 mg + مشخصات کامل 0

Deferiprone 500 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Deferiprone 500 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET, DELAYED RELEASE کد دارو (drug code): 87430802 تاریخ (date): 1389/9/22 نام دارو (drug name): Deferiprone 500 mg شکل دارویی (dosage form): TABLET,...

Typhoid Vaccine  + مشخصات کامل 0

Typhoid Vaccine + مشخصات کامل

نحوه مصرف Typhoid Vaccine به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CAPSULE, DELAYED RELEASE کد دارو (drug code): 87432847 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Typhoid Vaccine شکل دارویی (dosage form): CAPSULE, DELAYED RELEASE راه...

Pantoprazole  20 mg + مشخصات کامل 0

Pantoprazole 20 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Pantoprazole 20 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CAPSULE, DELAYED RELEASE کد دارو (drug code): 87432117 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Pantoprazole 20 mg شکل دارویی (dosage form): CAPSULE, DELAYED...

ASA (Acetylsalicylic Acid)  80 mg* + مشخصات کامل 0

ASA (Acetylsalicylic Acid) 80 mg* + مشخصات کامل

نحوه مصرف ASA (Acetylsalicylic Acid) 80 mg* به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET, DELAYED RELEASE کد دارو (drug code): 87430280 تاریخ (date): نام دارو (drug name): ASA (Acetylsalicylic Acid) 80 mg* شکل دارویی...

Mycophenolic acid  360 mg + مشخصات کامل 0

Mycophenolic acid 360 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Mycophenolic acid 360 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET, DELAYED RELEASE کد دارو (drug code): 87431926 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Mycophenolic acid 360 mg شکل دارویی (dosage form):...

Galantamine  24 mg + مشخصات کامل 0

Galantamine 24 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Galantamine 24 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CAPSULE, DELAYED RELEASE کد دارو (drug code): 87431238 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Galantamine 24 mg شکل دارویی (dosage form): CAPSULE, DELAYED...

Esomeprazole  40 mg + مشخصات کامل 0

Esomeprazole 40 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Esomeprazole 40 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CAPSULE, DELAYED RELEASE کد دارو (drug code): 87431054 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Esomeprazole 40 mg شکل دارویی (dosage form): CAPSULE, DELAYED...

Duloxetine  60 mg + مشخصات کامل 0

Duloxetine 60 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Duloxetine 60 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CAPSULE, DELAYED RELEASE کد دارو (drug code): 87430972 تاریخ (date): 1390/3/7 نام دارو (drug name): Duloxetine 60 mg شکل دارویی (dosage form): CAPSULE,...

Duloxetine  30 mg + مشخصات کامل 0

Duloxetine 30 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Duloxetine 30 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CAPSULE, DELAYED RELEASE کد دارو (drug code): 87430971 تاریخ (date): 1390/3/7 نام دارو (drug name): Duloxetine 30 mg شکل دارویی (dosage form): CAPSULE,...

Pantoprazole  40 mg + مشخصات کامل 0

Pantoprazole 40 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Pantoprazole 40 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CAPSULE, DELAYED RELEASE کد دارو (drug code): 87432118 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Pantoprazole 40 mg شکل دارویی (dosage form): CAPSULE, DELAYED...

ابر برچسب ها : ساخت وبلاگ وردپرس , وبلاگ وردپرس رایگان , ساخت وبلاگ فارسی رایگان , وبلاگدهی وردپرس , وبلاگدهی رایگان وردپرس