-

دسته: DELAYED RELEASE

Esomeprazole  20 mg + مشخصات کامل 0

Esomeprazole 20 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Esomeprazole 20 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CAPSULE, DELAYED RELEASE کد دارو (drug code): 87431053 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Esomeprazole 20 mg شکل دارویی (dosage form): CAPSULE, DELAYED...

Pancreatin  + مشخصات کامل 0

Pancreatin + مشخصات کامل

نحوه مصرف Pancreatin به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET, DELAYED RELEASE کد دارو (drug code): 87432110 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Pancreatin شکل دارویی (dosage form): TABLET, DELAYED RELEASE راه مصرف (route...

Mesalazine  250 mg + مشخصات کامل 0

Mesalazine 250 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Mesalazine 250 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET, DELAYED RELEASE کد دارو (drug code): 87431776 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Mesalazine 250 mg شکل دارویی (dosage form): TABLET, DELAYED...

Valproate Semisodium  125 mg + مشخصات کامل 0

Valproate Semisodium 125 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Valproate Semisodium 125 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET, DELAYED RELEASE کد دارو (drug code): 87432863 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Valproate Semisodium 125 mg شکل دارویی (dosage form):...

Mycophenolic acid  180 mg + مشخصات کامل 0

Mycophenolic acid 180 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Mycophenolic acid 180 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET, DELAYED RELEASE کد دارو (drug code): 87431927 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Mycophenolic acid 180 mg شکل دارویی (dosage form):...

Sodium Salicylate  300 mg + مشخصات کامل 0

Sodium Salicylate 300 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Sodium Salicylate 300 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET, DELAYED RELEASE کد دارو (drug code): 87432577 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Sodium Salicylate 300 mg شکل دارویی (dosage form):...

Valproate Sodium  200 mg + مشخصات کامل 0

Valproate Sodium 200 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Valproate Sodium 200 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET, DELAYED RELEASE کد دارو (drug code): 87432870 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Valproate Sodium 200 mg شکل دارویی (dosage form):...

Diclofenac Sodium  50 mg + مشخصات کامل 0

Diclofenac Sodium 50 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Diclofenac Sodium 50 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET, DELAYED RELEASE کد دارو (drug code): 87430881 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Diclofenac Sodium 50 mg شکل دارویی (dosage form):...

Deferiprone  500 mg + مشخصات کامل 0

Deferiprone 500 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Deferiprone 500 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET, DELAYED RELEASE کد دارو (drug code): 87430802 تاریخ (date): 1389/9/22 نام دارو (drug name): Deferiprone 500 mg شکل دارویی (dosage form): TABLET,...

Typhoid Vaccine  + مشخصات کامل 0

Typhoid Vaccine + مشخصات کامل

نحوه مصرف Typhoid Vaccine به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CAPSULE, DELAYED RELEASE کد دارو (drug code): 87432847 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Typhoid Vaccine شکل دارویی (dosage form): CAPSULE, DELAYED RELEASE راه...

 

ابر برچسب ها : ریپورتاژ آگهی , خرید رپورتاژ آگهی , رپورتاژ آگهی ارزان , رپورتاژ قوی , خرید رپورتاژ , رپورتاژ ارزان , تبلیغات متنی ارزان , تبلیغات ارزان اینترنتی , تبلیغات بنری ارزان