ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

Omeprazole 20 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Omeprazole 20 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CAPSULE, DELAYED RELEASE PELLETS کد دارو (drug code): 87432054 تاریخ (date): نام دارو (dru..

ادامه مطلب