-

دسته: DISPERSIBLE

Methadone Hydrochloride   20 mg + مشخصات کامل 0

Methadone Hydrochloride 20 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Methadone Hydrochloride 20 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET, DISPERSIBLE کد دارو (drug code): 87431800 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Methadone Hydrochloride 20 mg شکل دارویی (dosage form): TABLET,...

Co-amoxiclav   500/125 mg + مشخصات کامل 0

Co-amoxiclav 500/125 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Co-amoxiclav 500/125 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET, DISPERSIBLE کد دارو (drug code): 87430718 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Co-amoxiclav 500/125 mg شکل دارویی (dosage form): TABLET, DISPERSIBLE راه...

Amoxicillin    250 mg + مشخصات کامل 0

Amoxicillin 250 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Amoxicillin 250 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET, DISPERSIBLE کد دارو (drug code): 87430201 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Amoxicillin 250 mg شکل دارویی (dosage form): TABLET, DISPERSIBLE راه...

Deferasirox   125 mg + مشخصات کامل 0

Deferasirox 125 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Deferasirox 125 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET, DISPERSIBLE کد دارو (drug code): 87430798 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Deferasirox 125 mg شکل دارویی (dosage form): TABLET, DISPERSIBLE راه...

Methadone Hydrochloride     40 mg + مشخصات کامل 0

Methadone Hydrochloride 40 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Methadone Hydrochloride 40 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET, DISPERSIBLE کد دارو (drug code): 87431796 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Methadone Hydrochloride 40 mg شکل دارویی (dosage form): TABLET,...

Deferasirox   500 mg + مشخصات کامل 0

Deferasirox 500 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Deferasirox 500 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET, DISPERSIBLE کد دارو (drug code): 87430800 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Deferasirox 500 mg شکل دارویی (dosage form): TABLET, DISPERSIBLE راه...

Amoxicillin    125 mg + مشخصات کامل 0

Amoxicillin 125 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Amoxicillin 125 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET, DISPERSIBLE کد دارو (drug code): 87430199 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Amoxicillin 125 mg شکل دارویی (dosage form): TABLET, DISPERSIBLE راه...

 

ابر برچسب ها : ریپورتاژ آگهی , خرید رپورتاژ آگهی , رپورتاژ آگهی ارزان , رپورتاژ قوی , خرید رپورتاژ , رپورتاژ ارزان , تبلیغات متنی ارزان , تبلیغات ارزان اینترنتی , تبلیغات بنری ارزان