ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

Tobramycin/ Dexamethason %0.3/%0.1 + مشخصات کامل

نحوه مصرف Tobramycin/ Dexamethason %0.3/%0.1 به همراه کلیه مشخصات و توضیحات DROP, SUSPENTION کد دارو (drug code): 87432774 تاریخ (date): 1391/10/03 نام ..

ادامه مطلب