-

دسته: DROPS

Ofloxacin  0.30% + مشخصات کامل 0

Ofloxacin 0.30% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Ofloxacin 0.30% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات DROPS, SOLUTION کد دارو (drug code): 87432040 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Ofloxacin 0.30% شکل دارویی (dosage form): DROPS, SOLUTION راه مصرف (route...

Hydrocortisone/Acetic Acid   1/2% + مشخصات کامل 0

Hydrocortisone/Acetic Acid 1/2% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Hydrocortisone/Acetic Acid 1/2% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات DROPS, SOLUTION کد دارو (drug code): 87431357 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Hydrocortisone/Acetic Acid 1/2% شکل دارویی (dosage form): DROPS, SOLUTION راه...

Naphazoline Hydrochloride  0.05% + مشخصات کامل 0

Naphazoline Hydrochloride 0.05% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Naphazoline Hydrochloride 0.05% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات DROPS, SOLUTION کد دارو (drug code): 87431938 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Naphazoline Hydrochloride 0.05% شکل دارویی (dosage form): DROPS, SOLUTION راه...

Naphazoline Hydrochloride/Antazoline Phosphate  0.05/0.5 % + مشخصات کامل 0

Naphazoline Hydrochloride/Antazoline Phosphate 0.05/0.5 % + مشخصات کامل

نحوه مصرف Naphazoline Hydrochloride/Antazoline Phosphate 0.05/0.5 % به همراه کلیه مشخصات و توضیحات DROPS, SOLUTION کد دارو (drug code): 87431941 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Naphazoline Hydrochloride/Antazoline Phosphate 0.05/0.5 % شکل دارویی (dosage...

Tetracaine Hydrochloride  0.5% + مشخصات کامل 0

Tetracaine Hydrochloride 0.5% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Tetracaine Hydrochloride 0.5% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات DROPS, SOLUTION کد دارو (drug code): 87432723 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Tetracaine Hydrochloride 0.5% شکل دارویی (dosage form): DROPS, SOLUTION راه...

Phenylephrine Zinc  + مشخصات کامل 0

Phenylephrine Zinc + مشخصات کامل

نحوه مصرف Phenylephrine Zinc به همراه کلیه مشخصات و توضیحات DROPS, SOLUTION کد دارو (drug code): 87432195 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Phenylephrine Zinc شکل دارویی (dosage form): DROPS, SOLUTION راه مصرف (route...

Tropicamide  0.5%, 10ml + مشخصات کامل 0

Tropicamide 0.5%, 10ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Tropicamide 0.5%, 10ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات DROPS, SOLUTION کد دارو (drug code): 87432841 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Tropicamide 0.5%, 10ml شکل دارویی (dosage form): DROPS, SOLUTION راه...

Rifampicin  153 mg/ml + مشخصات کامل 0

Rifampicin 153 mg/ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Rifampicin 153 mg/ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات DROPS, SOLUTION کد دارو (drug code): 87432435 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Rifampicin 153 mg/ml شکل دارویی (dosage form): DROPS, SOLUTION راه...

Echothiophate Iodide  0.06% + مشخصات کامل 0

Echothiophate Iodide 0.06% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Echothiophate Iodide 0.06% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات DROPS, SOLUTION کد دارو (drug code): 87430975 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Echothiophate Iodide 0.06% شکل دارویی (dosage form): DROPS, SOLUTION راه...

Trimipramine  4% + مشخصات کامل 0

Trimipramine 4% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Trimipramine 4% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات DROPS, SOLUTION کد دارو (drug code): 87432834 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Trimipramine 4% شکل دارویی (dosage form): DROPS, SOLUTION راه مصرف (route...

 

ابر برچسب ها : ریپورتاژ آگهی , خرید رپورتاژ آگهی , رپورتاژ آگهی ارزان , رپورتاژ قوی , خرید رپورتاژ , رپورتاژ ارزان , تبلیغات متنی ارزان , تبلیغات ارزان اینترنتی , تبلیغات بنری ارزان