-

دسته: DROPS

Bimatoprost %0.01 + مشخصات کامل 0

Bimatoprost %0.01 + مشخصات کامل

نحوه مصرف Bimatoprost %0.01 به همراه کلیه مشخصات و توضیحات Drops, Solution کد دارو (drug code): 87430383 تاریخ (date): 1393/01/24 نام دارو (drug name): Bimatoprost %0.01 شکل دارویی (dosage form): Drops, Solution راه مصرف...

Simethicone (Dimethicone Activated)  40 mg/ml + مشخصات کامل 0

Simethicone (Dimethicone Activated) 40 mg/ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Simethicone (Dimethicone Activated) 40 mg/ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات DROPS, SUSPENSION کد دارو (drug code): 87432530 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Simethicone (Dimethicone Activated) 40 mg/ml شکل دارویی (dosage...

Ciprofloxacin  0.3% + مشخصات کامل 0

Ciprofloxacin 0.3% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Ciprofloxacin 0.3% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات DROPS, SOLUTION کد دارو (drug code): 87430619 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Ciprofloxacin 0.3% شکل دارویی (dosage form): DROPS, SOLUTION راه مصرف (route...

Ketotifen  1 mg/ ml + مشخصات کامل 0

Ketotifen 1 mg/ ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Ketotifen 1 mg/ ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات DROPS, SOLUTION کد دارو (drug code): 87431563 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Ketotifen 1 mg/ ml شکل دارویی (dosage form): DROPS,...

Pilocarpine Hydrochloride  1% + مشخصات کامل 0

Pilocarpine Hydrochloride 1% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Pilocarpine Hydrochloride 1% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات DROPS, SOLUTION کد دارو (drug code): 87432214 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Pilocarpine Hydrochloride 1% شکل دارویی (dosage form): DROPS, SOLUTION راه...

Azithromycin  1% + مشخصات کامل 0

Azithromycin 1% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Azithromycin 1% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات DROPS, SOLUTION کد دارو (drug code): 87430315 تاریخ (date): 1390/1/29 نام دارو (drug name): Azithromycin 1% شکل دارویی (dosage form): DROPS, SOLUTION راه مصرف...

Metoclopramide Hydrochloride  4 mg/ml, 15ml + مشخصات کامل 0

Metoclopramide Hydrochloride 4 mg/ml, 15ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Metoclopramide Hydrochloride 4 mg/ml, 15ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات DROPS, SOLUTION کد دارو (drug code): 87431839 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Metoclopramide Hydrochloride 4 mg/ml, 15ml شکل دارویی (dosage...

Echothiophate Iodide  0.125% + مشخصات کامل 0

Echothiophate Iodide 0.125% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Echothiophate Iodide 0.125% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات DROPS, SOLUTION کد دارو (drug code): 87430976 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Echothiophate Iodide 0.125% شکل دارویی (dosage form): DROPS, SOLUTION راه...

Edetate Sodium  + مشخصات کامل 0

Edetate Sodium + مشخصات کامل

نحوه مصرف Edetate Sodium به همراه کلیه مشخصات و توضیحات DROPS, SOLUTION کد دارو (drug code): 87430981 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Edetate Sodium شکل دارویی (dosage form): DROPS, SOLUTION راه مصرف (route...

Brinzolamide/Timolol Maleate 10/5 mg/ml + مشخصات کامل 0

Brinzolamide/Timolol Maleate 10/5 mg/ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Brinzolamide/Timolol Maleate 10/5 mg/ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات DROPS, SUSPENTION کد دارو (drug code): 87430411 تاریخ (date): 1391/07/25 نام دارو (drug name): Brinzolamide/Timolol Maleate 10/5 mg/ml شکل دارویی (dosage form):...

ابر برچسب ها : ساخت وبلاگ وردپرس , وبلاگ وردپرس رایگان , ساخت وبلاگ فارسی رایگان , وبلاگدهی وردپرس , وبلاگدهی رایگان وردپرس