-

دسته: EFFERVESCENT

ORS    + مشخصات کامل 0

ORS + مشخصات کامل

نحوه مصرف ORS به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET, EFFERVESCENT کد دارو (drug code): 87432067 تاریخ (date): نام دارو (drug name): ORS شکل دارویی (dosage form): TABLET, EFFERVESCENT راه مصرف (route of admin):...

ASA/Ascorbic acid    400/240 mg + مشخصات کامل 0

ASA/Ascorbic acid 400/240 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف ASA/Ascorbic acid 400/240 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET, EFFERVESCENT کد دارو (drug code): 87430282 تاریخ (date): نام دارو (drug name): ASA/Ascorbic acid 400/240 mg شکل دارویی (dosage form): TABLET,...

ASA (Acetylsalicylic Acid)   325 mg* + مشخصات کامل 0

ASA (Acetylsalicylic Acid) 325 mg* + مشخصات کامل

نحوه مصرف ASA (Acetylsalicylic Acid) 325 mg* به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET, EFFERVESCENT کد دارو (drug code): 87430278 تاریخ (date): نام دارو (drug name): ASA (Acetylsalicylic Acid) 325 mg* شکل دارویی (dosage...

Phosphate, Sodium*    + مشخصات کامل 0

Phosphate, Sodium* + مشخصات کامل

نحوه مصرف Phosphate, Sodium* به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET, EFFERVESCENT کد دارو (drug code): 87432210 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Phosphate, Sodium* شکل دارویی (dosage form): TABLET, EFFERVESCENT راه مصرف (route...

ابر برچسب ها : ساخت وبلاگ وردپرس , وبلاگ وردپرس رایگان , ساخت وبلاگ فارسی رایگان , وبلاگدهی وردپرس , وبلاگدهی رایگان وردپرس