-

دسته: ENEMA

Hydrocortisone   100 mg/60ml + مشخصات کامل 0

Hydrocortisone 100 mg/60ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Hydrocortisone 100 mg/60ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات ENEMA کد دارو (drug code): 87431351 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Hydrocortisone 100 mg/60ml شکل دارویی (dosage form): ENEMA راه مصرف (route...

Mesalazine   4 g/100ml + مشخصات کامل 0

Mesalazine 4 g/100ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Mesalazine 4 g/100ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات ENEMA کد دارو (drug code): 87431778 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Mesalazine 4 g/100ml شکل دارویی (dosage form): ENEMA راه مصرف (route...

Sulfasalazine   30 mg/ml, 100ml + مشخصات کامل 0

Sulfasalazine 30 mg/ml, 100ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Sulfasalazine 30 mg/ml, 100ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات ENEMA کد دارو (drug code): 87432633 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Sulfasalazine 30 mg/ml, 100ml شکل دارویی (dosage form): ENEMA راه...

Diazepam   5 mg + مشخصات کامل 0

Diazepam 5 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Diazepam 5 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات ENEMA کد دارو (drug code): 87430864 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Diazepam 5 mg شکل دارویی (dosage form): ENEMA راه مصرف (route...

Docusate Na & Sorbitol**   0.01/13.4 g + مشخصات کامل 0

Docusate Na & Sorbitol** 0.01/13.4 g + مشخصات کامل

نحوه مصرف Docusate Na & Sorbitol** 0.01/13.4 g به همراه کلیه مشخصات و توضیحات ENEMA کد دارو (drug code): 87430944 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Docusate Na & Sorbitol** 0.01/13.4 g شکل دارویی...

Sodium phosphate dibasic heptahydrate/Sodium phosphate monobasic monohydrate(7g/118ml;19g/118ml) + مشخصات کامل 0

Sodium phosphate dibasic heptahydrate/Sodium phosphate monobasic monohydrate(7g/118ml;19g/118ml) + مشخصات کامل

نحوه مصرف Sodium phosphate dibasic heptahydrate/Sodium phosphate monobasic monohydrate(7g/118ml;19g/118ml) به همراه کلیه مشخصات و توضیحات ENEMA کد دارو (drug code): 87432575 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Sodium phosphate dibasic heptahydrate/Sodium phosphate monobasic monohydrate(7g/118ml;19g/118ml)...

 

ابر برچسب ها : ریپورتاژ آگهی , خرید رپورتاژ آگهی , رپورتاژ آگهی ارزان , رپورتاژ قوی , خرید رپورتاژ , رپورتاژ ارزان , تبلیغات متنی ارزان , تبلیغات ارزان اینترنتی , تبلیغات بنری ارزان