ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

ASA (Acetylsalicylic Acid) 81 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف ASA (Acetylsalicylic Acid) 81 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET , ENTERIC-COATED کد دارو (drug code): 87430272 تاریخ (date): 1391/11/..

ادامه مطلب

Ferrous-glycine-sulfate 567.66 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Ferrous-glycine-sulfate 567.66 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CAPSULE, ENTERIC COATED کد دارو (drug code): 87431133 تاریخ (date): نام دار..

ادامه مطلب