-

دسته: EXTENDED RELEASE

Quetiapine 50 mg + مشخصات کامل 0

Quetiapine 50 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Quetiapine 50 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET, EXTENDED RELEASE کد دارو (drug code): 87432391 تاریخ (date): 1390/09/21 نام دارو (drug name): Quetiapine 50 mg شکل دارویی (dosage form): TABLET,...

Oxybutynin Hydrochloride   15 mg + مشخصات کامل 0

Oxybutynin Hydrochloride 15 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Oxybutynin Hydrochloride 15 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET, EXTENDED RELEASE کد دارو (drug code): 87432085 تاریخ (date): 1392/7/22 نام دارو (drug name): Oxybutynin Hydrochloride 15 mg شکل دارویی (dosage...

Metoprolol Succinate   95 mg + مشخصات کامل 0

Metoprolol Succinate 95 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Metoprolol Succinate 95 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET, EXTENDED RELEASE کد دارو (drug code): 87431843 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Metoprolol Succinate 95 mg شکل دارویی (dosage form):...

Metoprolol Succinate   190 mg + مشخصات کامل 0

Metoprolol Succinate 190 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Metoprolol Succinate 190 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET, EXTENDED RELEASE کد دارو (drug code): 87431840 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Metoprolol Succinate 190 mg شکل دارویی (dosage form):...

Nitroglycerin   6.4 mg + مشخصات کامل 0

Nitroglycerin 6.4 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Nitroglycerin 6.4 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET, EXTENDED RELEASE کد دارو (drug code): 87432018 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Nitroglycerin 6.4 mg شکل دارویی (dosage form): TABLET, EXTENDED...

Levodopa/Carbidopa  200/50 mg + مشخصات کامل 0

Levodopa/Carbidopa 200/50 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Levodopa/Carbidopa 200/50 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET, EXTENDED RELEASE کد دارو (drug code): 87431625 تاریخ (date): 1392/5/29 نام دارو (drug name): Levodopa/Carbidopa 200/50 mg شکل دارویی (dosage form): TABLET,...

Metoprolol Succinate   23.75 mg + مشخصات کامل 0

Metoprolol Succinate 23.75 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Metoprolol Succinate 23.75 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET, EXTENDED RELEASE کد دارو (drug code): 87431841 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Metoprolol Succinate 23.75 mg شکل دارویی (dosage form):...

Theophylline   200 mg + مشخصات کامل 0

Theophylline 200 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Theophylline 200 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET, EXTENDED RELEASE کد دارو (drug code): 87432736 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Theophylline 200 mg شکل دارویی (dosage form): TABLET, EXTENDED...

Diclofenac Sodium   100 mg + مشخصات کامل 0

Diclofenac Sodium 100 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Diclofenac Sodium 100 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CAPSULE, EXTENDED RELEASE, PELLETS کد دارو (drug code): 87430875 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Diclofenac Sodium 100 mg شکل دارویی (dosage...

Triptorelin (As Acetate)    3.75 mg + مشخصات کامل 0

Triptorelin (As Acetate) 3.75 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Triptorelin (As Acetate) 3.75 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION,POWDER,EXTENDED RELEASE کد دارو (drug code): 87432837 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Triptorelin (As Acetate) 3.75 mg شکل دارویی (dosage...

ابر برچسب ها : ساخت وبلاگ وردپرس , وبلاگ وردپرس رایگان , ساخت وبلاگ فارسی رایگان , وبلاگدهی وردپرس , وبلاگدهی رایگان وردپرس