ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

Minoxidil 2% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Minoxidil 2% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات AEROSOL,FOAM کد دارو (drug code): 87431875 تاریخ (date): 1391/05/02 نام دارو (drug name): Minoxidil..

ادامه مطلب

Minoxidil 5% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Minoxidil 5% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات AEROSOL,FOAM کد دارو (drug code): 87431876 تاریخ (date): 1391/05/02 نام دارو (drug name): Minoxidil..

ادامه مطلب