-

دسته: FOR SOLUTION

Factor VII  600 U + مشخصات کامل 0

Factor VII 600 U + مشخصات کامل

نحوه مصرف Factor VII 600 U به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, POWDER, For SOLUTION کد دارو (drug code): 87431105 تاریخ (date): 1389/11/18 نام دارو (drug name): Factor VII 600 U شکل دارویی...

Olanzapine  10 mg + مشخصات کامل 0

Olanzapine 10 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Olanzapine 10 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION کد دارو (drug code): 87432045 تاریخ (date): 1392/03/21 نام دارو (drug name): Olanzapine 10 mg شکل دارویی (dosage form):...

Azithromycin  2 g + مشخصات کامل 0

Azithromycin 2 g + مشخصات کامل

نحوه مصرف Azithromycin 2 g به همراه کلیه مشخصات و توضیحات POWDER, FOR SOLUTION کد دارو (drug code): 87430317 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Azithromycin 2 g شکل دارویی (dosage form): POWDER, FOR...

ORS  + مشخصات کامل 0

ORS + مشخصات کامل

نحوه مصرف ORS به همراه کلیه مشخصات و توضیحات POWDER, FOR SOLUTION کد دارو (drug code): 87432066 تاریخ (date): نام دارو (drug name): ORS شکل دارویی (dosage form): POWDER, FOR SOLUTION راه مصرف (route...

Co-amoxiclav 1000/200 mg + مشخصات کامل 0

Co-amoxiclav 1000/200 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Co-amoxiclav 1000/200 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION کد دارو (drug code): 87430722 تاریخ (date): 1392/03/21 نام دارو (drug name): Co-amoxiclav 1000/200 mg شکل دارویی (dosage form):...

Lactulose  10 g + مشخصات کامل 0

Lactulose 10 g + مشخصات کامل

نحوه مصرف Lactulose 10 g به همراه کلیه مشخصات و توضیحات POWDER, FOR SOLUTION کد دارو (drug code): 87431573 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Lactulose 10 g شکل دارویی (dosage form): POWDER, FOR...

Penicillin V  125 mg/5ml + مشخصات کامل 0

Penicillin V 125 mg/5ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Penicillin V 125 mg/5ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات POWDER, FOR SOLUTION کد دارو (drug code): 87432150 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Penicillin V 125 mg/5ml شکل دارویی (dosage form):...

Poly Ethylenglycol – electrolyte 2*   + مشخصات کامل 0

Poly Ethylenglycol – electrolyte 2* + مشخصات کامل

نحوه مصرف Poly Ethylenglycol – electrolyte 2* به همراه کلیه مشخصات و توضیحات POWDER, FOR SOLUTION کد دارو (drug code): 87432249 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Poly Ethylenglycol – electrolyte 2* شکل دارویی...

Oseltamivir  60 mg/5ml + مشخصات کامل 0

Oseltamivir 60 mg/5ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Oseltamivir 60 mg/5ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات POWDER, FOR SOLUTION کد دارو (drug code): 87432071 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Oseltamivir 60 mg/5ml شکل دارویی (dosage form): POWDER, FOR...

TECHNETIUM [99mTc]Human Immunoglobulin G (15-25) mCi + مشخصات کامل 0

TECHNETIUM [99mTc]Human Immunoglobulin G (15-25) mCi + مشخصات کامل

نحوه مصرف TECHNETIUM [99mTc]Human Immunoglobulin G (15-25) mCi به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, POWDER, LYOPHILIZED, FOR SOLUTION کد دارو (drug code): 87432674 تاریخ (date): نام دارو (drug name): TECHNETIUM [99mTc]Human Immunoglobulin G...

 

ابر برچسب ها : ریپورتاژ آگهی , خرید رپورتاژ آگهی , رپورتاژ آگهی ارزان , رپورتاژ قوی , خرید رپورتاژ , رپورتاژ ارزان , تبلیغات متنی ارزان , تبلیغات ارزان اینترنتی , تبلیغات بنری ارزان