-

دسته: FOR SOLUTION

Lactulose   10 g + مشخصات کامل 0

Lactulose 10 g + مشخصات کامل

نحوه مصرف Lactulose 10 g به همراه کلیه مشخصات و توضیحات POWDER, FOR SOLUTION کد دارو (drug code): 87431573 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Lactulose 10 g شکل دارویی (dosage form): POWDER, FOR...

Penicillin V    125 mg/5ml + مشخصات کامل 0

Penicillin V 125 mg/5ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Penicillin V 125 mg/5ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات POWDER, FOR SOLUTION کد دارو (drug code): 87432150 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Penicillin V 125 mg/5ml شکل دارویی (dosage form):...

Poly Ethylenglycol – electrolyte 2*     + مشخصات کامل 0

Poly Ethylenglycol – electrolyte 2* + مشخصات کامل

نحوه مصرف Poly Ethylenglycol – electrolyte 2* به همراه کلیه مشخصات و توضیحات POWDER, FOR SOLUTION کد دارو (drug code): 87432249 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Poly Ethylenglycol – electrolyte 2* شکل دارویی...

Oseltamivir   60 mg/5ml + مشخصات کامل 0

Oseltamivir 60 mg/5ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Oseltamivir 60 mg/5ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات POWDER, FOR SOLUTION کد دارو (drug code): 87432071 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Oseltamivir 60 mg/5ml شکل دارویی (dosage form): POWDER, FOR...

TECHNETIUM [99mTc]Human Immunoglobulin G (15-25) mCi + مشخصات کامل 0

TECHNETIUM [99mTc]Human Immunoglobulin G (15-25) mCi + مشخصات کامل

نحوه مصرف TECHNETIUM [99mTc]Human Immunoglobulin G (15-25) mCi به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, POWDER, LYOPHILIZED, FOR SOLUTION کد دارو (drug code): 87432674 تاریخ (date): نام دارو (drug name): TECHNETIUM [99mTc]Human Immunoglobulin G...

ابر برچسب ها : ساخت وبلاگ وردپرس , وبلاگ وردپرس رایگان , ساخت وبلاگ فارسی رایگان , وبلاگدهی وردپرس , وبلاگدهی رایگان وردپرس