-

دسته: FOR SUSPENSION

Erythromycin    200 mg/5ml + مشخصات کامل 0

Erythromycin 200 mg/5ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Erythromycin 200 mg/5ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات POWDER, FOR SUSPENSION کد دارو (drug code): 87431041 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Erythromycin 200 mg/5ml شکل دارویی (dosage form): POWDER, FOR...

Aluminium/Magnesium  564/174 mg + مشخصات کامل 0

Aluminium/Magnesium 564/174 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Aluminium/Magnesium 564/174 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات POWDER, FOR SUSPENSION کد دارو (drug code): 87430144 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Aluminium/Magnesium 564/174 mg شکل دارویی (dosage form): POWDER, FOR...

Sodium Polystyrene Sulfonate   454 g + مشخصات کامل 0

Sodium Polystyrene Sulfonate 454 g + مشخصات کامل

نحوه مصرف Sodium Polystyrene Sulfonate 454 g به همراه کلیه مشخصات و توضیحات POWDER, FOR SUSPENSION کد دارو (drug code): 87432576 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Sodium Polystyrene Sulfonate 454 g شکل دارویی...

Azithromycin 1g/sachet + مشخصات کامل 0

Azithromycin 1g/sachet + مشخصات کامل

نحوه مصرف Azithromycin 1g/sachet به همراه کلیه مشخصات و توضیحات POWDER, FOR SUSPENSION کد دارو (drug code): 87430314 تاریخ (date): 1392/03/21 نام دارو (drug name): Azithromycin 1g/sachet شکل دارویی (dosage form): POWDER, FOR SUSPENSION...

Penicillin V Benzathine   400,000 IU/5ml + مشخصات کامل 0

Penicillin V Benzathine 400,000 IU/5ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Penicillin V Benzathine 400,000 IU/5ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات POWDER, FOR SUSPENSION کد دارو (drug code): 87432154 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Penicillin V Benzathine 400,000 IU/5ml شکل دارویی...

Sucralfate   1 g/sachet + مشخصات کامل 0

Sucralfate 1 g/sachet + مشخصات کامل

نحوه مصرف Sucralfate 1 g/sachet به همراه کلیه مشخصات و توضیحات POWDER, FOR SUSPENSION کد دارو (drug code): 87432623 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Sucralfate 1 g/sachet شکل دارویی (dosage form): POWDER, FOR...

Oseltamivir   60 mg/5ml + مشخصات کامل 0

Oseltamivir 60 mg/5ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Oseltamivir 60 mg/5ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات POWDER, FOR SUSPENSION کد دارو (drug code): 87432072 تاریخ (date): 1391/06/13 نام دارو (drug name): Oseltamivir 60 mg/5ml شکل دارویی (dosage form): POWDER,...

Cholestyramine   4 g + مشخصات کامل 0

Cholestyramine 4 g + مشخصات کامل

نحوه مصرف Cholestyramine 4 g به همراه کلیه مشخصات و توضیحات POWDER, FOR SUSPENSION کد دارو (drug code): 87430595 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Cholestyramine 4 g شکل دارویی (dosage form): POWDER, FOR...

Amoxicillin   250 mg/5ml + مشخصات کامل 0

Amoxicillin 250 mg/5ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Amoxicillin 250 mg/5ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات POWDER, FOR SUSPENSION کد دارو (drug code): 87430205 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Amoxicillin 250 mg/5ml شکل دارویی (dosage form): POWDER, FOR...

ابر برچسب ها : ساخت وبلاگ وردپرس , وبلاگ وردپرس رایگان , ساخت وبلاگ فارسی رایگان , وبلاگدهی وردپرس , وبلاگدهی رایگان وردپرس