-

دسته: FOR SUSPENSION

Co-amoxiclav  125/31.25 mg + مشخصات کامل 0

Co-amoxiclav 125/31.25 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Co-amoxiclav 125/31.25 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات POWDER, FOR SUSPENSION کد دارو (drug code): 87430709 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Co-amoxiclav 125/31.25 mg شکل دارویی (dosage form): POWDER, FOR...

Clarithromycin  250 mg/sachet + مشخصات کامل 0

Clarithromycin 250 mg/sachet + مشخصات کامل

نحوه مصرف Clarithromycin 250 mg/sachet به همراه کلیه مشخصات و توضیحات GRANULE, FOR SUSPENSION کد دارو (drug code): 87430649 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Clarithromycin 250 mg/sachet شکل دارویی (dosage form): GRANULE, FOR...

Amoxicillin  400 mg/5ml + مشخصات کامل 0

Amoxicillin 400 mg/5ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Amoxicillin 400 mg/5ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات POWDER, FOR SUSPENSION کد دارو (drug code): 87430206 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Amoxicillin 400 mg/5ml شکل دارویی (dosage form): POWDER, FOR...

Erythromycin  200 mg/5ml + مشخصات کامل 0

Erythromycin 200 mg/5ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Erythromycin 200 mg/5ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات POWDER, FOR SUSPENSION کد دارو (drug code): 87431041 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Erythromycin 200 mg/5ml شکل دارویی (dosage form): POWDER, FOR...

Aluminium/Magnesium 564/174 mg + مشخصات کامل 0

Aluminium/Magnesium 564/174 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Aluminium/Magnesium 564/174 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات POWDER, FOR SUSPENSION کد دارو (drug code): 87430144 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Aluminium/Magnesium 564/174 mg شکل دارویی (dosage form): POWDER, FOR...

Sodium Polystyrene Sulfonate  454 g + مشخصات کامل 0

Sodium Polystyrene Sulfonate 454 g + مشخصات کامل

نحوه مصرف Sodium Polystyrene Sulfonate 454 g به همراه کلیه مشخصات و توضیحات POWDER, FOR SUSPENSION کد دارو (drug code): 87432576 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Sodium Polystyrene Sulfonate 454 g شکل دارویی...

Azithromycin 1g/sachet + مشخصات کامل 0

Azithromycin 1g/sachet + مشخصات کامل

نحوه مصرف Azithromycin 1g/sachet به همراه کلیه مشخصات و توضیحات POWDER, FOR SUSPENSION کد دارو (drug code): 87430314 تاریخ (date): 1392/03/21 نام دارو (drug name): Azithromycin 1g/sachet شکل دارویی (dosage form): POWDER, FOR SUSPENSION...

Penicillin V Benzathine  400,000 IU/5ml + مشخصات کامل 0

Penicillin V Benzathine 400,000 IU/5ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Penicillin V Benzathine 400,000 IU/5ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات POWDER, FOR SUSPENSION کد دارو (drug code): 87432154 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Penicillin V Benzathine 400,000 IU/5ml شکل دارویی...

Sucralfate  1 g/sachet + مشخصات کامل 0

Sucralfate 1 g/sachet + مشخصات کامل

نحوه مصرف Sucralfate 1 g/sachet به همراه کلیه مشخصات و توضیحات POWDER, FOR SUSPENSION کد دارو (drug code): 87432623 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Sucralfate 1 g/sachet شکل دارویی (dosage form): POWDER, FOR...

Oseltamivir  60 mg/5ml + مشخصات کامل 0

Oseltamivir 60 mg/5ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Oseltamivir 60 mg/5ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات POWDER, FOR SUSPENSION کد دارو (drug code): 87432072 تاریخ (date): 1391/06/13 نام دارو (drug name): Oseltamivir 60 mg/5ml شکل دارویی (dosage form): POWDER,...

ابر برچسب ها : ساخت وبلاگ وردپرس , وبلاگ وردپرس رایگان , ساخت وبلاگ فارسی رایگان , وبلاگدهی وردپرس , وبلاگدهی رایگان وردپرس