-

دسته: FOR SUSPENSION

Penicillin V  250 mg/5ml + مشخصات کامل 0

Penicillin V 250 mg/5ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Penicillin V 250 mg/5ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات POWDER, FOR SUSPENSION کد دارو (drug code): 87432151 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Penicillin V 250 mg/5ml شکل دارویی (dosage form):...

Cefalexin  250 mg/5ml + مشخصات کامل 0

Cefalexin 250 mg/5ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Cefalexin 250 mg/5ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات POWDER, FOR SUSPENSION کد دارو (drug code): 87430517 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Cefalexin 250 mg/5ml شکل دارویی (dosage form): POWDER, FOR...

Sevelamer Carbonate 2.4 g/Sachet + مشخصات کامل 0

Sevelamer Carbonate 2.4 g/Sachet + مشخصات کامل

نحوه مصرف Sevelamer Carbonate 2.4 g/Sachet به همراه کلیه مشخصات و توضیحات POWDER , FOR SUSPENSION کد دارو (drug code): 87432518 تاریخ (date): 1392/06/12 نام دارو (drug name): Sevelamer Carbonate 2.4 g/Sachet شکل دارویی...

Cefixime  100 mg/5ml + مشخصات کامل 0

Cefixime 100 mg/5ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Cefixime 100 mg/5ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات POWDER, FOR SUSPENSION کد دارو (drug code): 87430527 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Cefixime 100 mg/5ml شکل دارویی (dosage form): POWDER, FOR...

Vancomycin  500 mg/6ml + مشخصات کامل 0

Vancomycin 500 mg/6ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Vancomycin 500 mg/6ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات POWDER, FOR SUSPENSION کد دارو (drug code): 87432891 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Vancomycin 500 mg/6ml شکل دارویی (dosage form): POWDER, FOR...

Charcoal Activated  50 g + مشخصات کامل 0

Charcoal Activated 50 g + مشخصات کامل

نحوه مصرف Charcoal Activated 50 g به همراه کلیه مشخصات و توضیحات POWDER, FOR SUSPENSION کد دارو (drug code): 87430566 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Charcoal Activated 50 g شکل دارویی (dosage form):...

Co-amoxiclav  600/42.9 mg /5ml + مشخصات کامل 0

Co-amoxiclav 600/42.9 mg /5ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Co-amoxiclav 600/42.9 mg /5ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات POWDER, FOR SUSPENSION کد دارو (drug code): 87430719 تاریخ (date): 1390/3/9 نام دارو (drug name): Co-amoxiclav 600/42.9 mg /5ml شکل دارویی (dosage...

Clarithromycin  250 mg/5ml + مشخصات کامل 0

Clarithromycin 250 mg/5ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Clarithromycin 250 mg/5ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات POWDER, FOR SUSPENSION کد دارو (drug code): 87430648 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Clarithromycin 250 mg/5ml شکل دارویی (dosage form): POWDER, FOR...

Ampicillin  250 mg/5ml + مشخصات کامل 0

Ampicillin 250 mg/5ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Ampicillin 250 mg/5ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات POWDER, FOR SUSPENSION کد دارو (drug code): 87430218 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Ampicillin 250 mg/5ml شکل دارویی (dosage form): POWDER, FOR...

Co-amoxiclav  400/57 mg/5ml + مشخصات کامل 0

Co-amoxiclav 400/57 mg/5ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Co-amoxiclav 400/57 mg/5ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات POWDER, FOR SUSPENSION کد دارو (drug code): 87430715 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Co-amoxiclav 400/57 mg/5ml شکل دارویی (dosage form): POWDER, FOR...

 

ابر برچسب ها : ریپورتاژ آگهی , خرید رپورتاژ آگهی , رپورتاژ آگهی ارزان , رپورتاژ قوی , خرید رپورتاژ , رپورتاژ ارزان , تبلیغات متنی ارزان , تبلیغات ارزان اینترنتی , تبلیغات بنری ارزان