-

دسته: GELATIN COATED

Ranitidine  300 mg + مشخصات کامل 0

Ranitidine 300 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Ranitidine 300 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CAPSULE, GELATIN COATED کد دارو (drug code): 87432414 تاریخ (date): 1389/8/24 نام دارو (drug name): Ranitidine 300 mg شکل دارویی (dosage form): CAPSULE,...

Ranitidine  150 mg + مشخصات کامل 0

Ranitidine 150 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Ranitidine 150 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CAPSULE, GELATIN COATED کد دارو (drug code): 87432412 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Ranitidine 150 mg شکل دارویی (dosage form): CAPSULE, GELATIN...

Simethicone (Dimethicone Activated)  180 mg + مشخصات کامل 0

Simethicone (Dimethicone Activated) 180 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Simethicone (Dimethicone Activated) 180 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CAPSULE, GELATIN COATED کد دارو (drug code): 87432528 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Simethicone (Dimethicone Activated) 180 mg شکل دارویی...

Pseudoephedrine Hydrochloride  30 mg + مشخصات کامل 0

Pseudoephedrine Hydrochloride 30 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Pseudoephedrine Hydrochloride 30 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CAPSULE, GELATIN COATED کد دارو (drug code): 87432376 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Pseudoephedrine Hydrochloride 30 mg شکل دارویی (dosage form):...

Dextromethorphan Hydrobromide  15 mg + مشخصات کامل 0

Dextromethorphan Hydrobromide 15 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Dextromethorphan Hydrobromide 15 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CAPSULE, GELATIN COATED کد دارو (drug code): 87430832 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Dextromethorphan Hydrobromide 15 mg شکل دارویی (dosage form):...

Simethicone (Dimethicone Activated)  125 mg + مشخصات کامل 0

Simethicone (Dimethicone Activated) 125 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Simethicone (Dimethicone Activated) 125 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CAPSULE, GELATIN COATED کد دارو (drug code): 87432527 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Simethicone (Dimethicone Activated) 125 mg شکل دارویی...

Cetirizine Hydrochloride  10 mg + مشخصات کامل 0

Cetirizine Hydrochloride 10 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Cetirizine Hydrochloride 10 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CAPSULE, GELATIN COATED کد دارو (drug code): 87430559 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Cetirizine Hydrochloride 10 mg شکل دارویی (dosage form):...

Guaifenesin  200 mg + مشخصات کامل 0

Guaifenesin 200 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Guaifenesin 200 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CAPSULE, GELATIN COATED کد دارو (drug code): 87431309 تاریخ (date): 1390/09/21 نام دارو (drug name): Guaifenesin 200 mg شکل دارویی (dosage form): CAPSULE,...

Ethosuxamide   250 mg + مشخصات کامل 0

Ethosuxamide 250 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Ethosuxamide 250 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CAPSULE, GELATIN COATED کد دارو (drug code): 87431087 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Ethosuxamide 250 mg شکل دارویی (dosage form): CAPSULE, GELATIN...

Guaifenesin  100 mg  + مشخصات کامل 0

Guaifenesin 100 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Guaifenesin 100 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CAPSULE, GELATIN COATED کد دارو (drug code): 87431308 تاریخ (date): 1390/09/21 نام دارو (drug name): Guaifenesin 100 mg شکل دارویی (dosage form): CAPSULE,...

 

ابر برچسب ها : ریپورتاژ آگهی , خرید رپورتاژ آگهی , رپورتاژ آگهی ارزان , رپورتاژ قوی , خرید رپورتاژ , رپورتاژ ارزان , تبلیغات متنی ارزان , تبلیغات ارزان اینترنتی , تبلیغات بنری ارزان