-

دسته: GELATIN COATED

Pseudoephedrine Hydrochloride  30 mg + مشخصات کامل 0

Pseudoephedrine Hydrochloride 30 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Pseudoephedrine Hydrochloride 30 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CAPSULE, GELATIN COATED کد دارو (drug code): 87432376 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Pseudoephedrine Hydrochloride 30 mg شکل دارویی (dosage form):...

Dextromethorphan Hydrobromide  15 mg + مشخصات کامل 0

Dextromethorphan Hydrobromide 15 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Dextromethorphan Hydrobromide 15 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CAPSULE, GELATIN COATED کد دارو (drug code): 87430832 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Dextromethorphan Hydrobromide 15 mg شکل دارویی (dosage form):...

Simethicone (Dimethicone Activated)  125 mg + مشخصات کامل 0

Simethicone (Dimethicone Activated) 125 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Simethicone (Dimethicone Activated) 125 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CAPSULE, GELATIN COATED کد دارو (drug code): 87432527 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Simethicone (Dimethicone Activated) 125 mg شکل دارویی...

Cetirizine Hydrochloride  10 mg + مشخصات کامل 0

Cetirizine Hydrochloride 10 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Cetirizine Hydrochloride 10 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CAPSULE, GELATIN COATED کد دارو (drug code): 87430559 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Cetirizine Hydrochloride 10 mg شکل دارویی (dosage form):...

Guaifenesin  200 mg + مشخصات کامل 0

Guaifenesin 200 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Guaifenesin 200 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CAPSULE, GELATIN COATED کد دارو (drug code): 87431309 تاریخ (date): 1390/09/21 نام دارو (drug name): Guaifenesin 200 mg شکل دارویی (dosage form): CAPSULE,...

Ethosuxamide   250 mg + مشخصات کامل 0

Ethosuxamide 250 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Ethosuxamide 250 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CAPSULE, GELATIN COATED کد دارو (drug code): 87431087 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Ethosuxamide 250 mg شکل دارویی (dosage form): CAPSULE, GELATIN...

Guaifenesin  100 mg  + مشخصات کامل 0

Guaifenesin 100 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Guaifenesin 100 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CAPSULE, GELATIN COATED کد دارو (drug code): 87431308 تاریخ (date): 1390/09/21 نام دارو (drug name): Guaifenesin 100 mg شکل دارویی (dosage form): CAPSULE,...

Antihistamine Decongestant*  + مشخصات کامل 0

Antihistamine Decongestant* + مشخصات کامل

نحوه مصرف Antihistamine Decongestant* به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CAPSULE, GELATIN COATED کد دارو (drug code): 87430233 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Antihistamine Decongestant* شکل دارویی (dosage form): CAPSULE, GELATIN COATED راه...

Metoclopramide Hydrochloride  10 mg + مشخصات کامل 0

Metoclopramide Hydrochloride 10 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Metoclopramide Hydrochloride 10 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CAPSULE, GELATIN COATED کد دارو (drug code): 87431837 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Metoclopramide Hydrochloride 10 mg شکل دارویی (dosage form):...

ابر برچسب ها : ساخت وبلاگ وردپرس , وبلاگ وردپرس رایگان , ساخت وبلاگ فارسی رایگان , وبلاگدهی وردپرس , وبلاگدهی رایگان وردپرس