ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

Germanium(68 Ge)/Gallium(68 Ga) Generator + مشخصات کامل

نحوه مصرف Germanium(68 Ge)/Gallium(68 Ga) Generator به همراه کلیه مشخصات و توضیحات GENERATOR* کد دارو (drug code): 87431267 تاریخ (date): 1391/9/1 نام دا..

ادامه مطلب