ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

Nicotine 2 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Nicotine 2 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات GUM کد دارو (drug code): 87431969 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Nicotine 2 mg شکل دارویی ..

ادامه مطلب