-

دسته: INHALANT

Ether    + مشخصات کامل 0

Ether    + مشخصات کامل

نحوه مصرف Ether    به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INHALANT کد دارو (drug code): 87431081 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Ether    شکل دارویی (dosage form): INHALANT راه مصرف (route of admin): RESPIRATORY دسته...

Enflurane    + مشخصات کامل 0

Enflurane    + مشخصات کامل

نحوه مصرف Enflurane    به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INHALANT کد دارو (drug code): 87430994 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Enflurane    شکل دارویی (dosage form): INHALANT راه مصرف (route of admin): RESPIRATORY دسته...

Isoflurane    + مشخصات کامل 0

Isoflurane    + مشخصات کامل

نحوه مصرف Isoflurane    به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INHALANT کد دارو (drug code): 87431530 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Isoflurane    شکل دارویی (dosage form): INHALANT راه مصرف (route of admin): RESPIRATORY دسته...

Nitrous Oxide    + مشخصات کامل 0

Nitrous Oxide    + مشخصات کامل

نحوه مصرف Nitrous Oxide    به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INHALANT کد دارو (drug code): 87432023 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Nitrous Oxide    شکل دارویی (dosage form): INHALANT راه مصرف (route of admin):...

Halothane   250 ml/bottle + مشخصات کامل 0

Halothane   250 ml/bottle + مشخصات کامل

نحوه مصرف Halothane   250 ml/bottle به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INHALANT کد دارو (drug code): 87431318 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Halothane   250 ml/bottle شکل دارویی (dosage form): INHALANT راه مصرف (route...

 

ابر برچسب ها : ریپورتاژ آگهی , خرید رپورتاژ آگهی , رپورتاژ آگهی ارزان , رپورتاژ قوی , خرید رپورتاژ , رپورتاژ ارزان , تبلیغات متنی ارزان , تبلیغات ارزان اینترنتی , تبلیغات بنری ارزان