-

دسته: INHALATION

Mometasone Furoate 200 mcg  + مشخصات کامل 0

Mometasone Furoate 200 mcg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Mometasone Furoate 200 mcg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات POWDER, INHALATION کد دارو (drug code): 87431901 تاریخ (date): 1392/5/29 نام دارو (drug name): Mometasone Furoate 200 mcg شکل دارویی (dosage form):...

Mometasone Furoate/Formoterol Fumarate 100 mcg/5mcg + مشخصات کامل 0

Mometasone Furoate/Formoterol Fumarate 100 mcg/5mcg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Mometasone Furoate/Formoterol Fumarate 100 mcg/5mcg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات AEROSOL, INHALATION کد دارو (drug code): 87431904 تاریخ (date): 1392/5/29 نام دارو (drug name): Mometasone Furoate/Formoterol Fumarate 100 mcg/5mcg شکل دارویی...

Mometasone Furoate/Formoterol Fumarate 200 mcg/5mcg + مشخصات کامل 0

Mometasone Furoate/Formoterol Fumarate 200 mcg/5mcg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Mometasone Furoate/Formoterol Fumarate 200 mcg/5mcg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات AEROSOL, INHALATION کد دارو (drug code): 87431905 تاریخ (date): 1392/5/29 نام دارو (drug name): Mometasone Furoate/Formoterol Fumarate 200 mcg/5mcg شکل دارویی...

Mometasone Furoate 100 mcg  + مشخصات کامل 0

Mometasone Furoate 100 mcg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Mometasone Furoate 100 mcg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات POWDER, INHALATION کد دارو (drug code): 87431900 تاریخ (date): 1392/5/29 نام دارو (drug name): Mometasone Furoate 100 mcg شکل دارویی (dosage form):...

Mometasone Furoate 400 mcg  + مشخصات کامل 0

Mometasone Furoate 400 mcg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Mometasone Furoate 400 mcg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات POWDER, INHALATION کد دارو (drug code): 87431902 تاریخ (date): 1392/5/29 نام دارو (drug name): Mometasone Furoate 400 mcg شکل دارویی (dosage form):...

Mometasone Furoate/Formoterol Fumarate 50 mcg/5mcg + مشخصات کامل 0

Mometasone Furoate/Formoterol Fumarate 50 mcg/5mcg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Mometasone Furoate/Formoterol Fumarate 50 mcg/5mcg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات AEROSOL, INHALATION کد دارو (drug code): 87431903 تاریخ (date): 1392/5/29 نام دارو (drug name): Mometasone Furoate/Formoterol Fumarate 50 mcg/5mcg شکل دارویی...

 

ابر برچسب ها : ریپورتاژ آگهی , خرید رپورتاژ آگهی , رپورتاژ آگهی ارزان , رپورتاژ قوی , خرید رپورتاژ , رپورتاژ ارزان , تبلیغات متنی ارزان , تبلیغات ارزان اینترنتی , تبلیغات بنری ارزان