-

دسته: INHALER

Budesonide  100 mcg/dose + مشخصات کامل 0

Budesonide 100 mcg/dose + مشخصات کامل

نحوه مصرف Budesonide 100 mcg/dose به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INHALER کد دارو (drug code): 87430419 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Budesonide 100 mcg/dose شکل دارویی (dosage form): INHALER راه مصرف (route...

Sevoflurane  250 mg + مشخصات کامل 0

Sevoflurane 250 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Sevoflurane 250 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INHALER کد دارو (drug code): 87432519 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Sevoflurane 250 mg شکل دارویی (dosage form): INHALER راه مصرف (route...

Fluticasone Propionate  50 mcg/dose + مشخصات کامل 0

Fluticasone Propionate 50 mcg/dose + مشخصات کامل

نحوه مصرف Fluticasone Propionate 50 mcg/dose به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INHALER کد دارو (drug code): 87431196 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Fluticasone Propionate 50 mcg/dose شکل دارویی (dosage form): INHALER راه...

Budesonide/Formoterol Fumarate  (80 mcg/4.5mcg)/dose + مشخصات کامل 0

Budesonide/Formoterol Fumarate (80 mcg/4.5mcg)/dose + مشخصات کامل

نحوه مصرف Budesonide/Formoterol Fumarate (80 mcg/4.5mcg)/dose به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INHALER کد دارو (drug code): 87430425 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Budesonide/Formoterol Fumarate (80 mcg/4.5mcg)/dose شکل دارویی (dosage form): INHALER راه...

Salmeterol  25 mcg/dose + مشخصات کامل 0

Salmeterol 25 mcg/dose + مشخصات کامل

نحوه مصرف Salmeterol 25 mcg/dose به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INHALER کد دارو (drug code): 87432489 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Salmeterol 25 mcg/dose شکل دارویی (dosage form): INHALER راه مصرف (route...

Cromolyn Sodium  1 mg/dose + مشخصات کامل 0

Cromolyn Sodium 1 mg/dose + مشخصات کامل

نحوه مصرف Cromolyn Sodium 1 mg/dose به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INHALER کد دارو (drug code): 87430749 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Cromolyn Sodium 1 mg/dose شکل دارویی (dosage form): INHALER راه...

Zanamivir  5 mg/Blister + مشخصات کامل 0

Zanamivir 5 mg/Blister + مشخصات کامل

نحوه مصرف Zanamivir 5 mg/Blister به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INHALER کد دارو (drug code): 87432975 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Zanamivir 5 mg/Blister شکل دارویی (dosage form): INHALER راه مصرف (route...

Budesonide  400 mcg/dose + مشخصات کامل 0

Budesonide 400 mcg/dose + مشخصات کامل

نحوه مصرف Budesonide 400 mcg/dose به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INHALER کد دارو (drug code): 87430421 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Budesonide 400 mcg/dose شکل دارویی (dosage form): INHALER راه مصرف (route...

Salbutamol  100 mcg/dose + مشخصات کامل 0

Salbutamol 100 mcg/dose + مشخصات کامل

نحوه مصرف Salbutamol 100 mcg/dose به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INHALER کد دارو (drug code): 87432482 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Salbutamol 100 mcg/dose شکل دارویی (dosage form): INHALER راه مصرف (route...

Salbutamol  5 mg/ml + مشخصات کامل 0

Salbutamol 5 mg/ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Salbutamol 5 mg/ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INHALER کد دارو (drug code): 87432481 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Salbutamol 5 mg/ml شکل دارویی (dosage form): INHALER راه مصرف (route...

 

ابر برچسب ها : ریپورتاژ آگهی , خرید رپورتاژ آگهی , رپورتاژ آگهی ارزان , رپورتاژ قوی , خرید رپورتاژ , رپورتاژ ارزان , تبلیغات متنی ارزان , تبلیغات ارزان اینترنتی , تبلیغات بنری ارزان