-

دسته: INJECTION

Methocarbamol  100 mg/ml, 10ml + مشخصات کامل 0

Methocarbamol 100 mg/ml, 10ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Methocarbamol 100 mg/ml, 10ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION کد دارو (drug code): 87431807 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Methocarbamol 100 mg/ml, 10ml شکل دارویی (dosage form): INJECTION راه...

Iopromide   370 mgI/ml, 10ml  + مشخصات کامل 0

Iopromide 370 mgI/ml, 10ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Iopromide 370 mgI/ml, 10ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION کد دارو (drug code): 87431503 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Iopromide 370 mgI/ml, 10ml شکل دارویی (dosage form): INJECTION راه...

Cefuroxime  250 mg + مشخصات کامل 0

Cefuroxime 250 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Cefuroxime 250 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, POWDER کد دارو (drug code): 87430547 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Cefuroxime 250 mg شکل دارویی (dosage form): INJECTION, POWDER راه...

Interferon Beta-1b  250 mcg + مشخصات کامل 0

Interferon Beta-1b 250 mcg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Interferon Beta-1b 250 mcg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, POWDER کد دارو (drug code): 87431459 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Interferon Beta-1b 250 mcg شکل دارویی (dosage form): INJECTION,...

Botulism Monovalent  + مشخصات کامل 0

Botulism Monovalent + مشخصات کامل

نحوه مصرف Botulism Monovalent به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION کد دارو (drug code): 87430404 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Botulism Monovalent شکل دارویی (dosage form): INJECTION راه مصرف (route of admin):...

Octreotide (As Acetate)  50 mcg/ml + مشخصات کامل 0

Octreotide (As Acetate) 50 mcg/ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Octreotide (As Acetate) 50 mcg/ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION کد دارو (drug code): 87432037 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Octreotide (As Acetate) 50 mcg/ml شکل دارویی (dosage form):...

Prostaglandin E2  10 mg/ml, 0.5ml + مشخصات کامل 0

Prostaglandin E2 10 mg/ml, 0.5ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Prostaglandin E2 10 mg/ml, 0.5ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION کد دارو (drug code): 87432367 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Prostaglandin E2 10 mg/ml, 0.5ml شکل دارویی (dosage form):...

Nitroglycerin  1 mg/ml, 5ml + مشخصات کامل 0

Nitroglycerin 1 mg/ml, 5ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Nitroglycerin 1 mg/ml, 5ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION کد دارو (drug code): 87432004 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Nitroglycerin 1 mg/ml, 5ml شکل دارویی (dosage form): INJECTION راه...

Risperidone 50 mg + مشخصات کامل 0

Risperidone 50 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Risperidone 50 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, POWDER, SUSTAINED RELEASE کد دارو (drug code): 87432455 تاریخ (date): 1390/3/7 نام دارو (drug name): Risperidone 50 mg شکل دارویی (dosage form):...

Trypan Blue  0.1% + مشخصات کامل 0

Trypan Blue 0.1% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Trypan Blue 0.1% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION کد دارو (drug code): 87432845 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Trypan Blue 0.1% شکل دارویی (dosage form): INJECTION راه مصرف (route...

ابر برچسب ها : ساخت وبلاگ وردپرس , وبلاگ وردپرس رایگان , ساخت وبلاگ فارسی رایگان , وبلاگدهی وردپرس , وبلاگدهی رایگان وردپرس