-

دسته: INJECTION

Iopromide  300 mgI/ml, 50ml + مشخصات کامل 0

Iopromide 300 mgI/ml, 50ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Iopromide 300 mgI/ml, 50ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION کد دارو (drug code): 87431508 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Iopromide 300 mgI/ml, 50ml شکل دارویی (dosage form): INJECTION راه...

Bortezomib   3.5mg + مشخصات کامل 0

Bortezomib 3.5mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Bortezomib 3.5mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, POWDER, LYOPHILIZED کد دارو (drug code): 87430399 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Bortezomib 3.5mg شکل دارویی (dosage form): INJECTION, POWDER, LYOPHILIZED راه...

Haloperidol  5 mg/ml + مشخصات کامل 0

Haloperidol 5 mg/ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Haloperidol 5 mg/ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION کد دارو (drug code): 87431313 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Haloperidol 5 mg/ml شکل دارویی (dosage form): INJECTION راه مصرف (route...

Varicella-Zoster Vaccine  + مشخصات کامل 0

Varicella-Zoster Vaccine + مشخصات کامل

نحوه مصرف Varicella-Zoster Vaccine به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION کد دارو (drug code): 87432894 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Varicella-Zoster Vaccine شکل دارویی (dosage form): INJECTION راه مصرف (route of admin):...

Dextrose/ Ehthanol  5/5%, 1000ml + مشخصات کامل 0

Dextrose/ Ehthanol 5/5%, 1000ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Dextrose/ Ehthanol 5/5%, 1000ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, SOLUTION کد دارو (drug code): 87430851 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Dextrose/ Ehthanol 5/5%, 1000ml شکل دارویی (dosage form): INJECTION,...

Natalizumab 20 mg/ ml + مشخصات کامل 0

Natalizumab 20 mg/ ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Natalizumab 20 mg/ ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, SOLUTION,CONCENTRATE کد دارو (drug code): 87431949 تاریخ (date): 1390/07/05 نام دارو (drug name): Natalizumab 20 mg/ ml شکل دارویی (dosage form):...

Leucovorin  30 mg + مشخصات کامل 0

Leucovorin 30 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Leucovorin 30 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, POWDER کد دارو (drug code): 87431598 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Leucovorin 30 mg شکل دارویی (dosage form): INJECTION, POWDER راه...

Technesium [99mTc]Human Immunoglobulin G  (15-25) mCi + مشخصات کامل 0

Technesium [99mTc]Human Immunoglobulin G (15-25) mCi + مشخصات کامل

نحوه مصرف Technesium [99mTc]Human Immunoglobulin G (15-25) mCi به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, POWDER, LYOPHILIZED کد دارو (drug code): 87432663 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Technesium [99mTc]Human Immunoglobulin G (15-25) mCi...

Technetium [99mtc]pentate   (up to 300) mCi + مشخصات کامل 0

Technetium [99mtc]pentate (up to 300) mCi + مشخصات کامل

نحوه مصرف Technetium [99mtc]pentate (up to 300) mCi به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, POWDER, LYOPHILIZED کد دارو (drug code): 87432679 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Technetium [99mtc]pentate (up to 300) mCi...

Albumin (Human)  5%, 100ML + مشخصات کامل 0

Albumin (Human) 5%, 100ML + مشخصات کامل

نحوه مصرف Albumin (Human) 5%, 100ML به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, SOLUTION کد دارو (drug code): 87430117 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Albumin (Human) 5%, 100ML شکل دارویی (dosage form): INJECTION,...

ابر برچسب ها : ساخت وبلاگ وردپرس , وبلاگ وردپرس رایگان , ساخت وبلاگ فارسی رایگان , وبلاگدهی وردپرس , وبلاگدهی رایگان وردپرس