ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

Doxorubicin Hydrochloride 2 mg/ml, 10ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Doxorubicin Hydrochloride 2 mg/ml, 10ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, LIPOSOMAL کد دارو (drug code): 87430957 تاریخ (date): 13..

ادامه مطلب