ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

Piracetam 33.33% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Piracetam 33.33% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات LIQUID کد دارو (drug code): 87432234 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Piracetam 33.33% ..

ادامه مطلب