-

دسته: Liquid filled

Lopinavir/Ritonavir   133.3/33.3 mg + مشخصات کامل 0

Lopinavir/Ritonavir 133.3/33.3 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Lopinavir/Ritonavir 133.3/33.3 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CAPSULE, LIQUID FILLED کد دارو (drug code): 87431683 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Lopinavir/Ritonavir 133.3/33.3 mg شکل دارویی (dosage form): CAPSULE, LIQUID...

Isotretinoin   8 mg + مشخصات کامل 0

Isotretinoin 8 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Isotretinoin 8 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CAPSULE, LIQUID FILLED کد دارو (drug code): 87431549 تاریخ (date): 1389/9/22 نام دارو (drug name): Isotretinoin 8 mg شکل دارویی (dosage form): CAPSULE,...

Adult Cold Preparations_6: (Antitussive+ Antihistamine+ Analgesic  ) + مشخصات کامل 0

Adult Cold Preparations_6: (Antitussive+ Antihistamine+ Analgesic ) + مشخصات کامل

نحوه مصرف Adult Cold Preparations_6: (Antitussive+ Antihistamine+ Analgesic ) به همراه کلیه مشخصات و توضیحات Capsule, Liquid filled کد دارو (drug code): 87430104 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Adult Cold Preparations_6: (Antitussive+ Antihistamine+...

Adult Cold Preparations_4: (Decongestant +Antihistamine+ Analgesic) + مشخصات کامل 0

Adult Cold Preparations_4: (Decongestant +Antihistamine+ Analgesic) + مشخصات کامل

نحوه مصرف Adult Cold Preparations_4: (Decongestant +Antihistamine+ Analgesic) به همراه کلیه مشخصات و توضیحات Capsule, Liquid filled کد دارو (drug code): 87430100 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Adult Cold Preparations_4: (Decongestant +Antihistamine+ Analgesic)...

Adult Cold Preparations_7 :(Antitussive+ Antihistamine+ Decongestant+ Analgesic) + مشخصات کامل 0

Adult Cold Preparations_7 :(Antitussive+ Antihistamine+ Decongestant+ Analgesic) + مشخصات کامل

نحوه مصرف Adult Cold Preparations_7 :(Antitussive+ Antihistamine+ Decongestant+ Analgesic) به همراه کلیه مشخصات و توضیحات Capsule, Liquid filled کد دارو (drug code): 87430106 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Adult Cold Preparations_7 :(Antitussive+ Antihistamine+...

Adult Cold Preparations_2: (Decongestant + Expectorant+ Analgesic) + مشخصات کامل 0

Adult Cold Preparations_2: (Decongestant + Expectorant+ Analgesic) + مشخصات کامل

نحوه مصرف Adult Cold Preparations_2: (Decongestant + Expectorant+ Analgesic) به همراه کلیه مشخصات و توضیحات Capsule, Liquid filled کد دارو (drug code): 87430096 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Adult Cold Preparations_2: (Decongestant +...

Adult Cold Preparations_1: (Decongestant+ Analgesic) + مشخصات کامل 0

Adult Cold Preparations_1: (Decongestant+ Analgesic) + مشخصات کامل

نحوه مصرف Adult Cold Preparations_1: (Decongestant+ Analgesic) به همراه کلیه مشخصات و توضیحات Capsule, Liquid filled کد دارو (drug code): 87430094 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Adult Cold Preparations_1: (Decongestant+ Analgesic) شکل دارویی...

Adult Cold Preparations_3: (Antihistamine + Analgesic ) + مشخصات کامل 0

Adult Cold Preparations_3: (Antihistamine + Analgesic ) + مشخصات کامل

نحوه مصرف Adult Cold Preparations_3: (Antihistamine + Analgesic ) به همراه کلیه مشخصات و توضیحات Capsule, Liquid filled کد دارو (drug code): 87430098 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Adult Cold Preparations_3: (Antihistamine +...

Progesterone    200 mg + مشخصات کامل 0

Progesterone 200 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Progesterone 200 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CAPSULE, LIQUID FILLED کد دارو (drug code): 87432333 تاریخ (date): 1389/11/4 نام دارو (drug name): Progesterone 200 mg شکل دارویی (dosage form): CAPSULE,...

 

ابر برچسب ها : ریپورتاژ آگهی , خرید رپورتاژ آگهی , رپورتاژ آگهی ارزان , رپورتاژ قوی , خرید رپورتاژ , رپورتاژ ارزان , تبلیغات متنی ارزان , تبلیغات ارزان اینترنتی , تبلیغات بنری ارزان