-

دسته: LOTION

Adapalene  0.1% + مشخصات کامل 0

Adapalene 0.1% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Adapalene 0.1% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات LOTION کد دارو (drug code): 87430089 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Adapalene 0.1% شکل دارویی (dosage form): LOTION راه مصرف (route of admin):...

Aminobenzoic Acid/Padimate  + مشخصات کامل 0

Aminobenzoic Acid/Padimate + مشخصات کامل

نحوه مصرف Aminobenzoic Acid/Padimate به همراه کلیه مشخصات و توضیحات LOTION کد دارو (drug code): 87430168 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Aminobenzoic Acid/Padimate شکل دارویی (dosage form): LOTION راه مصرف (route of admin):...

Copper and Zinc Sulfate   + مشخصات کامل 0

Copper and Zinc Sulfate + مشخصات کامل

نحوه مصرف Copper and Zinc Sulfate به همراه کلیه مشخصات و توضیحات LOTION کد دارو (drug code): 87430738 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Copper and Zinc Sulfate شکل دارویی (dosage form): LOTION راه...

Benzoyl Peroxide  10% + مشخصات کامل 0

Benzoyl Peroxide 10% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Benzoyl Peroxide 10% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات LOTION کد دارو (drug code): 87430346 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Benzoyl Peroxide 10% شکل دارویی (dosage form): LOTION راه مصرف (route...

Titanium Dioxide  + مشخصات کامل 0

Titanium Dioxide + مشخصات کامل

نحوه مصرف Titanium Dioxide به همراه کلیه مشخصات و توضیحات LOTION کد دارو (drug code): 87432762 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Titanium Dioxide شکل دارویی (dosage form): LOTION راه مصرف (route of admin):...

Betamethasone  0.1% + مشخصات کامل 0

Betamethasone 0.1% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Betamethasone 0.1% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات LOTION کد دارو (drug code): 87430367 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Betamethasone 0.1% شکل دارویی (dosage form): LOTION راه مصرف (route of admin):...

Coal Tar  5% + مشخصات کامل 0

Coal Tar 5% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Coal Tar 5% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات LOTION کد دارو (drug code): 87430708 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Coal Tar 5% شکل دارویی (dosage form): LOTION راه مصرف (route...

Benzyl Benzoate  25% + مشخصات کامل 0

Benzyl Benzoate 25% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Benzyl Benzoate 25% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات LOTION کد دارو (drug code): 87430355 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Benzyl Benzoate 25% شکل دارویی (dosage form): LOTION راه مصرف (route...

Clotrimazole/Betamethasone  1/0.05% + مشخصات کامل 0

Clotrimazole/Betamethasone 1/0.05% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Clotrimazole/Betamethasone 1/0.05% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات LOTION کد دارو (drug code): 87430697 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Clotrimazole/Betamethasone 1/0.05% شکل دارویی (dosage form): LOTION راه مصرف (route of admin):...

Lindane  1% + مشخصات کامل 0

Lindane 1% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Lindane 1% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات LOTION کد دارو (drug code): 87431660 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Lindane 1% شکل دارویی (dosage form): LOTION راه مصرف (route of admin):...

ابر برچسب ها : ساخت وبلاگ وردپرس , وبلاگ وردپرس رایگان , ساخت وبلاگ فارسی رایگان , وبلاگدهی وردپرس , وبلاگدهی رایگان وردپرس