-

دسته: LOTION

Calamine  8% + مشخصات کامل 0

Calamine 8% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Calamine 8% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات LOTION کد دارو (drug code): 87430455 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Calamine 8% شکل دارویی (dosage form): LOTION راه مصرف (route of admin):...

Clobetasol Propionate  0.05% + مشخصات کامل 0

Clobetasol Propionate 0.05% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Clobetasol Propionate 0.05% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات LOTION کد دارو (drug code): 87430668 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Clobetasol Propionate 0.05% شکل دارویی (dosage form): LOTION راه مصرف (route...

Adapalene  0.1% + مشخصات کامل 0

Adapalene 0.1% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Adapalene 0.1% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات LOTION کد دارو (drug code): 87430089 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Adapalene 0.1% شکل دارویی (dosage form): LOTION راه مصرف (route of admin):...

Aminobenzoic Acid/Padimate  + مشخصات کامل 0

Aminobenzoic Acid/Padimate + مشخصات کامل

نحوه مصرف Aminobenzoic Acid/Padimate به همراه کلیه مشخصات و توضیحات LOTION کد دارو (drug code): 87430168 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Aminobenzoic Acid/Padimate شکل دارویی (dosage form): LOTION راه مصرف (route of admin):...

Copper and Zinc Sulfate   + مشخصات کامل 0

Copper and Zinc Sulfate + مشخصات کامل

نحوه مصرف Copper and Zinc Sulfate به همراه کلیه مشخصات و توضیحات LOTION کد دارو (drug code): 87430738 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Copper and Zinc Sulfate شکل دارویی (dosage form): LOTION راه...

Benzoyl Peroxide  10% + مشخصات کامل 0

Benzoyl Peroxide 10% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Benzoyl Peroxide 10% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات LOTION کد دارو (drug code): 87430346 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Benzoyl Peroxide 10% شکل دارویی (dosage form): LOTION راه مصرف (route...

Titanium Dioxide  + مشخصات کامل 0

Titanium Dioxide + مشخصات کامل

نحوه مصرف Titanium Dioxide به همراه کلیه مشخصات و توضیحات LOTION کد دارو (drug code): 87432762 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Titanium Dioxide شکل دارویی (dosage form): LOTION راه مصرف (route of admin):...

Betamethasone  0.1% + مشخصات کامل 0

Betamethasone 0.1% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Betamethasone 0.1% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات LOTION کد دارو (drug code): 87430367 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Betamethasone 0.1% شکل دارویی (dosage form): LOTION راه مصرف (route of admin):...

Coal Tar  5% + مشخصات کامل 0

Coal Tar 5% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Coal Tar 5% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات LOTION کد دارو (drug code): 87430708 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Coal Tar 5% شکل دارویی (dosage form): LOTION راه مصرف (route...

Benzyl Benzoate  25% + مشخصات کامل 0

Benzyl Benzoate 25% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Benzyl Benzoate 25% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات LOTION کد دارو (drug code): 87430355 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Benzyl Benzoate 25% شکل دارویی (dosage form): LOTION راه مصرف (route...

 

ابر برچسب ها : ریپورتاژ آگهی , خرید رپورتاژ آگهی , رپورتاژ آگهی ارزان , رپورتاژ قوی , خرید رپورتاژ , رپورتاژ ارزان , تبلیغات متنی ارزان , تبلیغات ارزان اینترنتی , تبلیغات بنری ارزان