-

دسته: LYOPHILIZED

Technesium [99mTc]Tyrosine Octreotide  (15-25) mCi + مشخصات کامل 0

Technesium [99mTc]Tyrosine Octreotide (15-25) mCi + مشخصات کامل

نحوه مصرف Technesium [99mTc]Tyrosine Octreotide (15-25) mCi به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, POWDER, LYOPHILIZED کد دارو (drug code): 87432665 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Technesium [99mTc]Tyrosine Octreotide (15-25) mCi شکل دارویی...

Technetium [99mtc]succimer   (up to 40) mCi  + مشخصات کامل 0

Technetium [99mtc]succimer (up to 40) mCi + مشخصات کامل

نحوه مصرف Technetium [99mtc]succimer (up to 40) mCi به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, POWDER, LYOPHILIZED, کد دارو (drug code): 87432688 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Technetium [99mtc]succimer (up to 40) mCi...

Peginterferon Alfa-2b  150 mcg + مشخصات کامل 0

Peginterferon Alfa-2b 150 mcg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Peginterferon Alfa-2b 150 mcg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, POWDER, LYOPHILIZED کد دارو (drug code): 87432135 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Peginterferon Alfa-2b 150 mcg شکل دارویی (dosage form):...

Factor VIII  250 U + مشخصات کامل 0

Factor VIII 250 U + مشخصات کامل

نحوه مصرف Factor VIII 250 U به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, POWDER, LYOPHILIZED کد دارو (drug code): 87431111 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Factor VIII 250 U شکل دارویی (dosage form):...

Technetium [99mtc]etidronate   (up to 150) mCi + مشخصات کامل 0

Technetium [99mtc]etidronate (up to 150) mCi + مشخصات کامل

نحوه مصرف Technetium [99mtc]etidronate (up to 150) mCi به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, POWDER, LYOPHILIZED کد دارو (drug code): 87432671 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Technetium [99mtc]etidronate (up to 150) mCi...

Technetium [99mtc]tin Colloid   (up to 100) mCi  + مشخصات کامل 0

Technetium [99mtc]tin Colloid (up to 100) mCi + مشخصات کامل

نحوه مصرف Technetium [99mtc]tin Colloid (up to 100) mCi به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, POWDER, LYOPHILIZED کد دارو (drug code): 87432690 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Technetium [99mtc]tin Colloid (up to...

Gemcitabine   200 mg + مشخصات کامل 0

Gemcitabine 200 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Gemcitabine 200 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, POWDER, LYOPHILIZED کد دارو (drug code): 87431253 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Gemcitabine 200 mg شکل دارویی (dosage form): INJECTION, POWDER,...

Antithymocyte Immunoglobulin  25 mg + مشخصات کامل 0

Antithymocyte Immunoglobulin 25 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Antithymocyte Immunoglobulin 25 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, POWDER, LYOPHILIZED کد دارو (drug code): 87430243 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Antithymocyte Immunoglobulin 25 mg شکل دارویی (dosage form):...

Peginterferon Alfa-2b  120 mcg + مشخصات کامل 0

Peginterferon Alfa-2b 120 mcg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Peginterferon Alfa-2b 120 mcg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, POWDER, LYOPHILIZED کد دارو (drug code): 87432134 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Peginterferon Alfa-2b 120 mcg شکل دارویی (dosage form):...

Anti – D Immunoglobulin  300 mcg + مشخصات کامل 0

Anti – D Immunoglobulin 300 mcg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Anti – D Immunoglobulin 300 mcg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, POWDER, LYOPHILIZED کد دارو (drug code): 87430228 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Anti – D Immunoglobulin 300 mcg...

 

ابر برچسب ها : ریپورتاژ آگهی , خرید رپورتاژ آگهی , رپورتاژ آگهی ارزان , رپورتاژ قوی , خرید رپورتاژ , رپورتاژ ارزان , تبلیغات متنی ارزان , تبلیغات ارزان اینترنتی , تبلیغات بنری ارزان